Hvordan hindre køkaos når Oslotunnelene stenger?

- Vi har stor forståelse for at tunneler må oppgraderes, men når næringslivets transportbehov ikke tas med i planleggingen får det unødvendige negative konsekvenser, sier NHOs regiondirektør Nina Solli.

Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus med trafikk i bakgrunnen.

Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, mener alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten. Foto: Karl Braanaas.

Publisert 21.05.15

Samferdsel, Oslo og Akershus

Det blir mer kø og kaos

Statens Vegvesen skal fra 1. juni 2015 oppgradere 10 veitunneler i Oslo. På landsbasis omfatter oppgraderingene 200 tunneler. Hensikten er å tilfredsstille EUs tunneldirektiv. Arbeidet i Oslo vil ta fire år. Det er planlagt mange tiltak på kollektivsiden, men ingen for varetransport. 

– Når man reduserer kapasiteten så kraftig, koster det næringslivet veldig dyrt. En halvtimes lengre ventetid for godstransporten koster 700 millioner kroner, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Se konsekvenser og forslag til hva vi mener det offentlige bør gjøre og hva logistikkbransjen selv vil gjøre under illustrasjonen.

Her er tunnelene som må stenges mens arbeidene pågår – det betyr mer og lengre køer i Oslo. Illustrasjon: Statens Vegvesen.

Konsekvenser av forsinket varetranport

 • Mat, medisiner og andre livsviktige varer kan bli forsinket.

 • Flere kjøretøy må til for å kunne levere de samme godsvolumene. Det skyldes at sjåfører er underlagt bestemmelser for kjøre-, hvile- og arbeidstid.

 • NHO Logistikk og Transport har regnet ut at 700 millioner kroner* er kostnaden for 30 minutters forsinkelse for stengte tunneler på ring 3. Allerede i dag forsinkes en vesentlig del av distribusjonsbilene som henter og leverer gods i Oslo og Akershus med ca 1 time daglig.

– Det er viktig at det utformes omfattende informasjonskampanjer fra myndighetenes side. Næringslivets transporter må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten, sier Solli.

Tunneltrøbbel gir milliontap for næringslivet (NRK Østlandssendingen)

DB Schenker er en av logistikkbedriftene som nå får store utfordringer.
– Vi har vært nødt til å øke prisene fra 1. juni fordi transporten vil ta mye lengre tid. Det blir mer kø og kaos. Og det blir vanskelig for sjåførene våre å komme seg frem, sier Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i DB Schenker, til NRK Østlandssendingen. 

Forslag til tiltak fra det offentlige 

 • Etablere flere innfartsparkeringer. Dette er parkering ved en stasjon eller holdeplass hvor en reiser kollektiv videre. Følgende steder foreslås: Hvam ved E6 nordfra, Asker ved E18 vestfra og Oppegård/Ås ved E6 sydfra.

 • Tilby gratis parkering på disse midlertidige innfartsparkeringene mot kjøp av månedskort hos Ruter.

 • En omfattende informasjonskampanjer fra myndighetenes side må til om innfartsparkering. Et mønster kan være skyttelbusstrafikken til Lillehammer-OL som førte til en kollektiv andel til lekene på 80 prosent.

 • Næringslivets transporter må prioriteres. Alternative omkjøringstraseer må lages for godstransporten.

 • Offentlige tilbydere av kollektivtransport og Statens Vegvesen må snakke sammen. Nå blir det tunnelstengning parallelt med Ruters sommerruter og NSBs buss for tog – som tidligere år.

 • Informere godt om denne type tiltak. Ta med næringslivet med på råd i denne typen spørsmål, i hvert fall når det kommer til gjennomføringen.

Vedtatte tiltak

 • Midlertidig suspensjon av el-bilers frie rett til å kjøre i kollektivfelt på berørte strekninger for å sikre tilstrekkelig plass til økt satsing på busstrafikk.

Elbiler kastes ut av kollektivfelt (Teknisk Ukeblad) 

Tiltak fra logistikknæringen

 • Informere fraktkunder fortløpende og gjerne ved informasjon som Statens vegvesen lager.

 • Mest mulig unngå trafikk på ring 3 ved å bruke alternative ruter der det er mulig.

 • Avtale hente- og bringetjenester utenom rushtid.

 • Anmode kunder som kan motta varer på kveldstid om å legge til rette for dette.

*Regnestykke for bransjens kostnader

Forutsetningene i kalkylen om 700 millioner i ekstra utgifter:
En antatt økning på 30 minutters ventetid som følge av halvering av kapasiteten på ring 3 i halvannet år. Under følger tall som da regnes inn:

 • 100.000 passeringer på ring 3 som rammes av en eller flere av de tre tunnelarbeidene.
 • 7,5 prosent tungtransportandel
 • Kr 500,- pr time i bilkostnad
 • 250 trafikkdager pr år
 • Stenging til sammen 18 måneder