Klarsignal for Ringeriksbanen: - Et gjennomslag for næringslivet

- Vi er veldig glade for at regjeringen har gitt klarsignal for Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss. Dette er prosjekter som har vært prioritert høyt av næringslivet, sier avdelingsdirektør i NHO, Per Øyvind Langeland.

Se utbyggingen av vei og bane på Ringerike. Illustrasjon: Superunion

Publisert 31.08.15

Samferdsel, Buskerud

Søndag ble det klart at regjeringen vil bruke 26 milliarder på Ringeriksbane og ny E16 til Hønefoss. Byggingen vil trolig starte i 2019 og være ferdig i 2024.

Reisetiden for en viktig stamvei mellom øst og vest vil forbedres og reisetiden på tog vil reduseres vesentlig.

- Dessuten er Ringerike det området på Østlandet – ja, kanskje i hele landet - som har størst vekstpotensial, sier Langeland.

Næringslivet er helt avhengig av at arbeidstakere kommer seg på jobb og trives der de bor.

Kortere reisetid

Dagens reisetid fra Oslo til Hønefoss med jernbane tar en og en halv time. Med reisetid på om lag 30 minutter er det et stort, ubrukt potensiale som nå vil åpne seg når Ringeriksbanen er ferdig utbygget, og reisetiden blir redusert med to tredjedeler. 

Sammen med utbygging av E16 vil man kunne legge grunnlaget for at dagens folketall på drøye 35 000 i Ringerike og Hole kommune kan stige til over 70 000 fram mot 2040-2050.

- Norge har tradisjon for lave anslag og for å planlegge for smått. Vi mener det er mye bedre å planlegge med litt for høy vekst, enn med for lav, fastslår Langeland. 

Les mer på regjeringen.no

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282