KONFERANSE

Klimavennlig transportsektor

Fremtidens løsninger i transportsektoren, både på vei, sjø, bane og i luftfarten, er tema når den britiske, tyske og franske ambassaden sammen med NHO inviterer til konferanse 24. november.

Klimavennlig transportsektor

 

Publisert 11.11.14

Samferdsel, Energi og klima

Transportsektoren står for en vesentlig del av klimagassutslippene. Potensialet for mer klimavennlige løsninger er stort, og løsningene finnes.

I samarbeid med den britiske, tyske og franske ambassaden inviterer NHO til konferanse i Oslo 24. november om fremtidens løsninger i transportsektoren, både på vei, sjø, bane og i luftfarten. Vi samler næringslivsledere og politikere for å drøfte teknologiutvikling, infrastruktur, byenes rolle – og hvordan politikken bør utformes for å skape driv i utviklingen. 

Les mer om konferansen og meld deg på