Modulvogntog på flere hovedveier

- Disse trailerne er 50 prosent større enn vanlige vogntog, men forurenser 20 prosent mindre og reduserer transportkostnadene 20 prosent for hvert tonn, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Betryggende at disse trailerne er mer stabile og mer miljøvennlige, sier Kristin Skogen Lund

Publisert 04.06.14

Samferdsel

NHO ønsker en permanent løsning for at disse trailerne får kjøre på norske riksveier. - Vi ber regjeringen allerede i år sette i gang denne ordningen, sier Skogen Lund til VG.

Hun viser til den eksisterende prøveordning på utvalgte veistrekninger i Norge. – Det har ikke vært en eneste ulykke knyttet til modulvogntog disse fem årene. Derfor foreslår vi overfor Samferdselsdepartementet at ordningen gjøres permanent og at de kan får kjøre på det nasjonale hovedveinettet, sier Skogen Lund.

Utfordrer ikke veisikkerheten
Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og transport, bekrefter at lengden på disse trailerne ikke utfordrer veisikkerheten.

- Disse vogntogene skal kun farte på de ni meter brede riksveiene med gul stripe i veibanen. Trailerne er riktignok lengre, men ikke bredere enn standarden. Derfor kan de fint kjøre her, sier han til VG.

I følge VG bekrefter representanter for Vegdirektoratet, Transportøkonomisk institutt (TØI) og Statens vegvesen at ulykkestallene har gått ned ved bruk av megatrailere.

Inspirert av NHOs innspill
- Vi ønsker å få til dette. NHO kommer ikke til å møte noen motvilje, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han viser til at departementet nå er i gang med å kartlegge hvilke veier dette skal gjelde, og vil "la seg inspirere" av NHOs innspill.

- Vi vil være restrektive med å la modulvogntogene bruke fylkesveier som snarvei, men det bør likevel kartlegges fordi det handler om atkomst til bedriftene, sier Solvik Olsen.

Han kan vise til nordiske og baltiske kolleger som rapporterer om økt trafikksikkerhet med større og færre tungtransportbiler.