Nå kan bedriftene gi råd til Solvik-Olsen

Denne våren arrangerer NHO en rekke regionale møter der næringslivet gir sine innspill til samferdselsministeren om Nasjonal transportplan (NTP).

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker næringslivets innspill for bedre vei og bane. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Publisert 30.03.16

Samferdsel

Transportetatene la frem sine innspill til neste NTP i slutten av februar. Dette er sendt på høring med frist 1. juli 2016. Den nye nasjonale transportplanen skal legges fram for Stortinget våren 2017.

I tillegg til den pågående høringsrunden, vil altså Samferdselsdepartementets politiske ledelse reise landet rundt på NTP-turné. Den startet tirsdag denne uken i Agder. Neste møte er i Hordaland, som holdes i Bergen 7. april.

- Vi ønsker innspill og synspunkter fra mange ulike hold i arbeidet vårt med ny Nasjonal transportplan. De neste månedene vil vi derfor reise land og strand rundt for å lytte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Det er NHOs regionkontor som arrangerer innspillsmøtene for alle fylker.