Næringslivet stoler ikke på togene

Bedre drift og vedlikehold er det som skal til for å gjenopprette tilliten, mener direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport.

De ansvarlige må ta et krafttak slik at næringslivet kan stole på at varene kommer fram i tide. Foto:Istock.

Publisert 17.11.14

Samferdsel

Stadig mer godstrafikk flyttes fra jernbane til vei. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at volumet på jernbanen økte med 67 prosent fra 2003 til 2008, men deretter har det falt med nesten 10 prosent, skriver Nationen. 

- Næringslivet har ikke tillit til at varene kommer fram i tide. Ras, solslyng og andre problemer på jernbanenettet i fjor førte til at det i gjennomsnitt ble innstilt nesten to godstog hver virkedag, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport til avisen.

Les også: Kritisk for jernbanen

Bedre drift og vedlikehold

Sæther mener jernbanen kneler etter 30 år med utarming.

- Bedre drift og vedlikehold er det som skal til for å gjenopprette tilliten i næringslivet, sier han, og mener det står om livet for gods på bane.

- Det må Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ta innover seg. Medlemsbedriftene våre har alltid fylt togene med gods, og det vil de fortsette med. Men de ansvarlige må ta et krafttak slik at vi kan stole på at varene kommer fram i tide, sier Sæther.

- Ta igjen etterslepet 

Administrerende direktør Arne Fosen i Norges godskjempe Cargonet, som eies av NSB, mener politikerne må gjøre mer enn å snakke om å få mer godstransport over på tog.

- De må handle, og ruste opp skinnegangen. Å ta igjen etterslepet på vedlikehold er både pri en, to og tre. sier han til Nationen.

Bli mer på frokostseminar 19.november: Samferdsel - hvor satser vi?