Nei, forsinkelser er ikke greit

Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. NHO mener den bør halveres.

Publisert 18.03.16

Samferdsel

Av Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO

Leder og nestleder i Transportkomiteen på Stortinget mener det er greit at store prosjekter som E18 blir forsinket på grunn av kommunale omkamper om trasévalg og bomstasjoner.

Nei, det er ikke greit.

Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. NHO mener den bør halveres. Det mener mange politikere også, i festtalene. Men for næringslivet handler det om å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig.

Frokostmøte: Hvordan komme raskere til mål?

God samferdsel er viktig for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv, ikke minst i disse omstillingstider.

En rekke verktøy for å forkorte planleggingstiden finnes. Kutt kommunedelplan, bruk tidsfrister og øk bruken av statlig plan. I tillegg – som denne saken i Aftenposten handler om – begrens mulighetene til å utrede nye alternativer. Anledningen til lokale omkamper må unngås.

Vår oppfordring til politikerne og samferdselsbyråkratene: Ta dette i bruk – og se også på nye tiltak som ytterligere kan redusere planleggingstiden.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160