NHO har fått gjennomslag for storsatsing på InterCity-triangelet

NHO-sjef Kristin Skogen Lund tok med politikere på togtur fra Råde i Østfold via Akershus og Oslo til Tangen i Hedmark sammen med flere bedriftsledere.

#205

- Vi har lenge kjempet for et effektivt Intercity som binder Østlandet sammen til et arbeidsmarked. Det blir lettere for bedriftene å få tak i flinke folk, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Her på togtur sammen med NHOs regiondirektør Roald Gulbrandsen for Østfold og en rekke bedriftsrepresentanter og politikere. Fotograf: Siri Baastad

Publisert 20.03.17

Samferdsel, Oslo og Akershus, Østfold

Regjeringen har sammen med Venstre og KrF blitt enige om en storsatsing på tog i avtalen om ny Nasjonal transportplan.

- Gigantsatsingen på hele InterCity-triangelet gjør Østlandet til ett stort arbeidsmarked. Dette var budskapet da de tre regiondirektørene Nina Solli, Roald Gulbrandsen og Åge Skinstad, tok med seg 12 stortingspolitikere og nesten like mange bedriftsledere på togtur gjennom fire fylker og tre regioner.

InterCity-triangelet er betegnelsen på utbyggingen av jernbanelinjene fra Oslo og mot Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss, og omfatter Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Illustrasjon laget med grunnlag fra Bane Nor.

#205

Bedre jernbane begeistrer bedriftene

I Østfold var både medlemsbedriftene Borregaard og Minibuss 24/7 opptatt av gode transportveier til Sverige og ut i Europa. I Oslo og Akershus fokuserte bedriftslederne fra Nexans og DNVGL på større arbeidsmarked når togforbindelsen blir bedre. I Innlandet var bedriftene Furnes Jernstøperi, Ring Mekanikk og GK Rør opptatt av god infrastruktur for bedre flyt både for varer og tjenester.

- Bedre jernbane betyr tid og penger spart, både for de reisende og for bedriftene, sier Skogen Lund.

Transportkomiteen røpet ikke mer om gods

Satsingen på gods i Nasjonal Transportplan ble etterspurt i alle regioner, men lederen for transportkomiteen, Nicolai Astrup (H) ville ikke røpe mer i denne omgang. Nasjonal Transportplan blir lagt fram ved påsketider, selv om en god del av innholdet allerede er kjent.

Godt samarbeid mellom tre regionkontorer, Desken og fagavdelingen i NHO sikret en effektiv togtur der mediene dukket opp på tre ulike stasjoner.

Her ser du effektene av Intercity på 30 sekunder: