NHOs innspill til øst-vest korridorer

- NHO støtter to prioriterte øst-vest-overganger: Rv 52 Hemsedal og E134 Haukelifjellet, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland.

#205

Avdelingsdirektør i NHO Per Øyvind Langeland Fotograf: Moment

Publisert 15.12.16

Samferdsel

Men fordi vi trenger et mer robust transportsystem må det gjennomføres tiltak for å ruste opp Riksvei 7 over Hardangervidda.

 

Fem korte tunneler vil sørge for en halvering av antall timer der veien over vidda enten er stengt eller at det er innført kolonnekjøring.  Denne bedringen har stor betydning for næringslivet i Hordaland  og ikke minst for reiselivsbedrifter i Hallingdalen fra Gol til Geilo og vestover Hardangervidda. 

 

Vedtatte prosjekter på E16 Filefjell må gjennomføres som forutsatt. I tillegg vil det være aktuelt å sørge for omlegging av veien ved Fagernes sentrum.  Dette vil være gode nyheter for særlig handelsstanden i og rundt Fagernes som i dag er plaget av til tider kaotiske forhold.

 

NHO mener vi trenger best mulige veier per krone og derfor har det vært riktig å velge det rimeligste investeringsalternativet for rv.52.  Samtidig er gode veier som tåler norsk vinter viktig for næringslivet. 

  

Et mer robust transportsystem mellom Øst- og Vestlandet er avgjørende. En utfordring både i dag og i de utredete alternativene er at de i stor grad beror på bruk av tunneler. Av erfaring vet vi at tunneler ofte blir stengt som følge av ulykker og vedlikehold.  I slike situasjoner er det viktig med reelle omkjøringsalternativer for næringslivet.   Her utfyller rv7 Hardangervidda og riksvei 52 Hemsedalsfjellet hverandre.

 

Utbygging av til sammen fem tunneler på henholdsvis på 6,5 km, 1,75 km, 2.8 km, 1,9 km og 0,9 km er hva Statens Vegvesen anbefaler i sin konsekvensutredning.  Her vil man bygge den på 6,5 km først, med mulighet for å bygge de andre på senere tidspunkt. Bygging av den ene tunnelen koster cirka to milliarder kroner, bygging av de resterende koster også to milliarder, til sammen fire milliarder.  NHO legger til grunn  bygging av alle disse korte tunnelene.   

 

Øst-vest-forbindelsene har vært en krevende sak å behandle.  Det har vært mye engasjement med sterke og legitime lokale interesser.

 

Her er brevet NHO har sendt Statens Vegvesen om saken: