NHOs jernbaneprioriteringer

NHOs prioriteringer for jernbaneprosjekter i hele landet står fast, skriver direktør Svein Oppegaard.

Togkonduktør

Illustrasjonsfoto: Aksel Jermstad

Publisert 17.08.16

Samferdsel

Av Svein Oppegaard, direktør i NHO

For å rydde unna all mulig tvil om NHOs jernbaneprioriteringer etter oppslag i Bergens Tidende: Vossebanen står på vår liste, sammen med flere andre baneprosjekter rundt i landet.

Bergens Tidende klarer å trekke våre samferdselsprioriteringer i tvil, fordi vi er med i en konsensusbasert allianse. Jernbanealliansen er en paraplyorganisasjon på vegne av flere organisasjoner (NHO, LO, Spekter, Naturvernforbundet mfl.) som er blitt enige om noen prosjekter som alle ønsker å løfte frem, med særlig fokus på drift og vedlikehold og godsfremføring.

At NHO, LO, Naturvernforbundet, eller andre medlemmer i alliansen, kun prioriterer de prosjektene som inngår i Jernbanealliansens høringsuttalelse er direkte feil. Det at et prosjekt ikke er omtalt i uttalelsen betyr ikke at dette er nedprioritert av NHO eller av andre.  

At Vossebanen eller Bergensbanen ikke er nevnt i Jernbanealliansens uttalelse er ikke enestående. Ofotbanen og dobbeltspor Jærbanen er eksempler på to andre prosjekter som havner i samme kategori. NHO vil likevel prioritere og jobbe for realisering av disse prosjektene. NHOs prioriteringer står fast – og de er samlet i vår høringsuttalelse til fagetatenes grunnlagsdokument til NTP. Vi vil jobbe aktivt for gjennomslag for disse.

Våre prosjekter er prioritert med utgangspunkt i en økonomisk ramme vi mener er forsvarlig.