Ny E18: Kan bli bra for næringstransporten

- Bygging av ny E18 kan lette hverdagen for håndverkere og næringstransport som er avhengig av vei. Men vi kan ikke velte en halv milliard kroner av kostnadene over på varetransport som ikke kan bruke kollektivtransport, sier NHOs Nina Solli.

Trafikk på hovedvei

- Vi må få en vridning av kapasiteten fra person- til næringstransport, sier Nina Solli regiondirektør NHO Oslo og Akershus. Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 06.06.16

Samferdsel

–  Vi må ha en vridning av kapasiteten på den nye Vestkorridoren fra person- til næringstransport for eksempel i form av egne filer, sier NHOs regiondirektør for Oslo og Akershus, Nina Solli.

Nødvendig kapasitetsøkning

– Det er en stor lettelse at vi endelig får en utvidelse av E18. Sett i sammenheng med en ny T-banetunnel og Fornebubane vil dette gi en helt nødvendig kapasitetsøkning i Oslos transportnett. Samtidig trekker det ned at Høviktunnelen blir skjøvet til fase 2. Vi tror likevel at intensjonene for den planlagte utvidelsen på Vestkorridoren mellom Stand og Sandvika blir gjennomført.

 I følge beregninger fra NHO Logistikk og Transport vil den foreslåtte økningen på 60 – 90 prosent i bomavgiften for varetransporten bety en årlig ekstra kostnad på 500 millioner kroner, opplyser Solli.

Dette er nye Oslopakke 3 som det 6.juni ble enighet om:

  • Første etappe av E18 Vestkorridoren skal bygges ut fra Lysaker til Strand med større kapasitet. Skal stå ferdig i 2023.  Det blir to felt i hver retning, pluss et vekslingsfelt i hver retning og en egen bussvei og sykkelvei. I tillegg vil en lokalvei gå oppå lokkene parallelt med ny E18, der farten blir lav og der det blir flere rundkjøringer. 

  • Både Bærumsdiagonalen/Gjønnesdiagonalen og ny veiløsning inn mot Fornebu blir bygget ut.

  • Det er ikke konkludert hvordan E18 Strand og vestover konkret blir bygget ut. Reguleringsvedtak for Ramstadsletta-Slependen forventes å foreligge første halvår 2020.
  • Ny sentrumstunnel for T-banen, penger til Fornebubanen og baneløsning for Nedre Romerike (Ahusbanen) er med i avtalen.

  • Målet i Oslo er et finmasket sykkelnett.  I Akershus skal regionale sykkelruter knyttes sammen.  

  • Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene vil biltrafikken gjennom bomstasjonene gå ned med 15 prosent i 2019.

  • I avtalen heter det at rundt 73 prosent av de samlede bompengeinntektene fra Oslopakke 3 skal gå til kollektivtiltak, 13 prosent går til sykkeltiltak og 15 prosent til veiformål.