Oppskriften på ny transportplan

Neste vår kommer ny Nasjonal Transportplan (NTP). Her er NHOs innspill til regjeringen på hva den bør inneholde.

Togkonduktør

NHO ber om en styrking av kollektivtransporten, i høringssvaret til transportetatenes NTP-forslag. (Foto: Aksel Jermstad)

Publisert 22.06.16

Samferdsel

I februar kom transportetatene med sitt forslag til NTP. Dette er et grunnlag for regjeringens arbeid med ny transportplan for årene 2018-2029. Forslaget er nå på høring, med frist 1. juli.

NHOs kommentarer til etatenes forslag tar utgangspunkt i Samferdselspolitikken mot 2030, som ble lansert i høst.

Noen hovedpunkter:

  • Investeringsrammen må økes til 780 milliarder kroner (inkl. bompenger).
  • Det er positivt med fjerning av vedlikeholdsetterslepet.
  • Godstransporten på jernbane må styrkes.
  • Kollektivtransporten må styrkes.
  • Bymiljøavtalene må styrkes.
  • Halvering av planleggingstiden.
  • CO2-fond for raskere kutt av utslipp fra næringstransport.

- Dette handler om store summer. Men så er behovene også enorme. Samtidig betinger dette at vi prioriterer de riktige prosjektene, at vi bygger effektivt og ikke minst sørge for raskere og mer effektiv planlegging, sier næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto.

- Nettopp samferdsel er, ifølge handlingsregelen, blant de vekstfremmede tiltakene som oljepengene var tenkt brukt på, sammen med forskning/utdanning og skattelettelser.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046