Transportkonferanse

Det grønne teknologiskiftet må skje raskere

– En grønnere fremtid er avhengig av at offentlige rammebetingelser baner vei, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør NHO, hilser på Jean-Marc Rives, Frankrikes ambassadør i Norge, og baronesse Anelay, "Minister of State, British Foreign & Commonwealth Office" i forkant av konferansen.

Publisert 24.11.14

Samferdsel

Miljøvennlige byer vil bli mer attraktive å bo og jobbe i

Verdens etterspørsel etter energi er stadig økende. Den truende klimakrisen krever samtidig reduserte utslipp fra energibruk.

Derfor NHO arrangerte konferansen "En Route to a Transportwende" i samarbeid med den britiske, tyske og franske ambassaden. Hvordan vi kan få grønnere transport, grønnere byer og grønnere økonomi var sentrale temaer. 

Teknologiforandringer må skje raskere

– Etterspørselen etter energi kan ikke møtes uten engasjement fra privat sektor, samtidig avhenger en grønnere fremtid av at offentlige rammebetingelser baner vei, sier Kristin Skogen Lund, adminstrerende direktør, NHO.

Skogen Lund peker på at vi har de samme utfordringene i transportsektoren som våre europeiske naboer og at mer klimavennlig teknologi allerede finnes.

– Diskusjonen må handle om hvordan vi kan få til et skifte fra gammel til ny teknologi raskere, sier NHOs administrerende direktør.

Skatteinsentiver er et godt verktøy for å endre forbrukervaner i en mer miljøvennlig retning

Storbritannia er også opptatt av klimavennlig politikk.
– Vi har ingen mangel på klimaløsninger - og Storbritannias regjering og bedrifter er fullt bak det internasjonale arbeidet for å skape de rette forholdene for grønne løsninger; å utvikle nye grønne teknologier og å støtte grønne investeringer - som alle vil gjøre en positiv innvirkning på vår økonomiske vekst, sier Baronesse Anelay, "Minister of State", det britiske utenriksdepartmentet. 

Skatteinsentiver endrer vaner

– Kompakte byer med lave utslipp er nøkkelen til de gode løsningene. Miljøvennlige byer vil bli mer attraktive å bo og jobbe i fremover, sier Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Transporten mener han må bli fossilfri.
– Norge er ledende i å erstatte energi med mer miljøvennlig energi, sier Lunde. Norges politikk for elbiler trekkes frem som eksempel for hvordan vi kan få til et transportskifte.  
Skatteinsentiver er et godt verktøy for å endre forbrukervaner i en mer miljøvennlig retning.

3 råd til myndighetene for en grønnere transportsektor

  1. Legg tilrette for at ingen fossildrevne biler selges etter 2030. Bruk skatteinsentiver og miljøkrav i offentlige anbud for å få fortgang i et transportskifte.

  2. Styrk infrastrukturen for LNG (naturgass). Biogass kan benytte samme infrastruktur som naturgass. Derfor må regjeringens strategi for biogass også omfatte LNG, da dette er en forløper til, og tilrettelegger for, økt bruk av fornybar gass. Dette er viktig for skip og sjøtransport og for å oppnå en utslippsfri transportsektor på land innen 2040.

  3. Offentlig transport er nøkkelen for å løse mange av utfordringene. Om offentlig transport skal konkurrere med bilbruk kreves ikke bare forbedringer med hensyn til infrastruktur, tilgjengelighet, frekvens, tid, komfort og pris, men også integrasjon av all transport i areal- og planarbeidet.