Ulovlige havneavgifter i Kristiansund

Samferdselsdepartementet fastslår at havnen har krevd inn ulovlige avgifter fra skipsfarten på over 17,5 millioner kroner i en treårsperiode. Dette må betales tilbake til brukerne.

Bodø

Det foregår en systematisk feiltolkning av dagens havnelov, mener NHO Sjøfart. (Illustrasjonsfoto)

Publisert 05.05.17

Samferdsel

Samferdselsdepartmentet har nå satt punktum i en tilsynssak som har pågått i flere år. Kystverket startet tilsyn i Kristiansund etter at Hurtigruten dokumenterte overfakturering av avgifter. Til tross for klare vedtak fra Kystverket, har den interkommunale havnen nektet å følge tilsynsmyndigheten. Havnen har også hevdet at Kystverket ikke har anledning til å overprøve havnenes vurderinger. Nå må altså havnen tilbakebetale nesten 18 millioner kroner til brukerne.

- Saken viser hvor viktig det er å føre tilsyn med havnene, sier adm. dir. Frode Sund i NHO Sjøfart. Kystverket og Samferdselsdepartementet har brukt mye ressurser på denne saken, bl.a. som følge av at havnen har forsøkt å korrigere egne regnskapstall etter at ulovlighetene ble avdekket. Havnens eierkommuner og havnenes interesseorganisasjoner har også forsøkt å gjøre tilsynssaken til en politisk sak i Samferdselsdepartementet.

Sund sier at det er urovekkende når havnene nå sender delegasjoner til samferdselsministeren og ber om å få mer ansvar for farvannsforvaltning slik at de får enda mer å fakturere for. – Det foregår en systematisk feiltolkning av dagens havnelov, og havnene tar heller ikke korrektiver fra tilsynsmyndighetene. Denne saken viser at kommunene må få mindre ansvar, ikke mer.

 - I Kristiansund har havnestyret gitt full støtte til havnens administrasjon. De har satset høyt, og tapt. Da må eierkommunene ta konsekvensene, og sette inn folk som kan drive den interkommunale havnen på lovlig vis.