Rolig vann

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Næringslivets samfunnsansvar handler om hvordan verdiskaping skjer – det vil si hvordan bedrifter produserer varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. NHO har en viktig rolle som næringslivets stemme i debatten om samfunnsansvar.

85 prosent mener at samfunnsansvar og moral i stor grad påvirker inntrykket av en bedrift

Nyheter

 • Stor konferanse om samfunnsansvar

  Global Compact er FNs nettverk for samfunnsansvar. De har totalt 13 000 medlemmer. Denne uken samlet NHO over 100 bedrifter i Statoils lokaler på Fornebu. Tema var FNs bærekraftsmål.

  14. oktober 2016

Publikasjoner

 • Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden

  Korrupsjon hos leverandører kan ha betydning for bedriftens virksomhet og omdømme. NHO og Transparency International Norge kommer med råd og forslag til tiltak for å følge opp antikorrupsjonsarbeidet hos leverandørene.

  21. august 2013
 • Samfunnsansvar - styrets rolle

  Samfunnsansvar kommer lett på styrets agenda hvis noe har gått galt. Veilederen skal hjelpe styrene i bedriftene til å gjøre det riktig.

  7. november 2012
 • Samfunnsansvar

  NHO mener regjeringens politikk for samfunnsansvar bør være orientert mot internasjonalt arbeid for å løfte standarden der den er lav.

  17. oktober 2012
 • Det handler om tillit

  Hva menes egentlig med begrepet ”samfunnsansvar”? Hvorfor bør bedrifter i Norge være opptatt av dette, og hvordan kan man gripe dette arbeidet an?

  9. desember 2010
 • Når sant skal sies

  "Når sant skal sies" er en veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling. Varsling handler om å si fra om kritikkverdige forhold i en bedrift. For at varsling skal ha best mulig effekt bør varsleren si fra til noen som kan gjøre noe med det.

  5. mars 2007
 • ...over streken?

  Hvor skal vi trekke grensen for hvilke gaver det er greit å gi til forretningsforbindelser, og for hva det er greit å invitere andre med på med utgiftene dekket? NHOs veileder gir deg det du trenger for å ta diskusjonen og lage interne retningslinjer for dette.

  22. mars 2006

Nedlasting

Veileder: Samfunnsansvar

”Det handler om tillit” er en kort og oversiktelig veileder laget for å motivere l... Les mer

Veileder: Samfunnsansvar og styrets rolle

Veilederen går gjennom styrets hovedrolle når det gjelder samfunnsansvar, vurdere ... Les mer

Over streken - pdf

Denne veilederen hjelper deg å lage interne retningslinjer for hvilke gaver og hvi... Les mer

Kontakt

Helene Holtet

Rådgiver

Strategi (ÅK, Styringsgruppe, PPG)

Helene.Holtet@nho.no
Telefon
23088142
Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282