- Næringslivet skal være en problemløser for samfunnet

En rekke ledere for verdens og Norges største selskaper har nå forpliktet seg til å jobbe for at FNs bærekraftmål nås. NHO-sjefen oppfordrer flere næringslivsledere til å signere.

Sammen med Paul Polman (Unilever) og Arif Naqvi (Abraaj) overrakte Kristin Skogen Lund denne uken underskriftene til statsminister Erna Solberg under årets Business for Peace Summit i Oslo. Foto: Olav Heggø/Business for Peace

Publisert 04.05.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

- Vi tror vi skal få til en stor bevegelse blant verdens næringslivsledere, sier daglig leder Anne Jorun Aaas i stiftelsen Business for Peace til VG.

Det er den norske stiftelsen som har tatt initiativ til at ledere skal signere en "pledge": En signatur er en personlig forpliktelse til å bruke sin posisjon og sine evner til å slutte opp om arbeidet med å nå FNs 17 bærekraftsmål.

- På sitt beste er næringslivet en problemløser for samfunnet og det bør vi ta sikte på å være. Ved å støtte dette løftet gjør denne fantastiske gruppen næringslivsledere nettopp dette, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Skal sette fokus på bedriftenes rolle

Da FNs generalforsamling og COP21 i Paris i desember oppsummerte viktige globale ambisjoner om bærekraftig utvikling, stod næringsliv og privat sektor sentralt i alle diskusjoner om fremtidsrettet global økonomisk vekst.

Næringslivet er en nødvendig del av løsningen på dagens viktigste samfunnsoppgaver - jobbskaping og økonomisk vekst - som igjen kan bidra til fattigdomsreduksjon.

NHO samarbeider med Business for Peace-stiftelsen, nettopp for å belyse hvilken rolle bedriftene har, og for å tydeliggjøre at bedriftene sitter på løsningene på mange av de utfordringene samfunnet står overfor.

Skaper økonomisk verdi etisk

Arrangementet denne uken var en del av den årlige Business for Peace Summit som i år foregår for 10. gang. De har som formål å løfte frem næringslivsledere som evner å skape verdier både for samfunnet og bedriften de leder.

I sentrum av stiftelsens arbeid er den årlige Business for Peace Award. Hvert år blir prisen gitt årlig til ledere som eksemplifiserer stiftelsens konsept med å være "businessworthy", ved å etisk skape økonomisk verdi som også skaper verdier for samfunnet.

Norske Laerdal Medical var en av 3 vinnere av årets Business for Peace Award.  Tore Lærdal, styreleder i Laerdal Medical og Laerdal Global Health, har også signert "pledgen".

Les mer: Høy utmerkelse til Tore Lærdal

Overrakt til statsminister Erna Solberg

Sammen med Paul Polman (Unilever) og Arif Naqvi (Abraaj) overrakte Kristin Skogen Lund underskriftene til statsminister Erna Solberg på Fredssentret i Oslo.

Da Business for Peace Foundation tok initiativ til å invitere toppledere globalt til å forplikte seg til å virkeliggjøre intensjonen i FNs bærekraftmål tok Skogen Lund med en gang oppfordringen, og kontaktet flere toppledere. Det var en umiddelbar positiv respons fra mange.

Det er opprettet et nettside hvor bedriftsledere kan forplikte seg. 

Les mer:http://www.businessworthy.org/

Da "Plegden" ble overlevert Solberg representerte de bedriftslederne som hadde signert løftet en direkte innflytelse over selskaper med 530 milliarder USD i omsetning og 1.6 millioner ansatte.

Siden overrekkelsen er antall bedriftsledere som har undertegnet doblet – og det øker stadig.    

- Dette løftet er svært betydningsfullt for meg som Co-Chair for FNs Sustianable Development Goals Advocacy Group, og jeg ønsker å takke næringslivet for at de tar lederskap i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, sa statsminister Erna Solberg ved overrekkelsen.