KONFERANSE

- Tenk sikkerhet nå

Skal vi være godt nok rustet til å møte morgendagens sikkerhetsutfordringer, må vi planlegge for det allerede i dag, mener Næringslivets Sikkerhetsråd. De inviterer til "Designing out crime" 18. november.

steinmur

Illustrasjonsfoto: Arne Røed Simonsen

Publisert 13.10.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

På NHOs årskonferanse i januar, #7 millioner, var budskapet at fremtiden bygges nå. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) mener dette også gjelder morgendagens sikkerhetsutfordringer:

- Vi må tenke sikkerhet nå, før vi begynner å bygge fremtidens tettsteder, kjøpesentre, togstasjoner, kritisk og ikke kritisk infrastruktur. Sikkerhetstiltak blir mye bedre og rimeligere når man planlegger og tilrettelegger i forkant, sier direktør Jack Fischer Eriksen i NSR.

Derfor arrangerer NSR sin konferanse om risikoreduserende design, sammen med COWI.

- Årets konferanse spenner seg fra arkitektur som skaper kriminalitet, til å ta for seg temaer som kriminalitetsreduserende design, smarte byer og hvorvidt Norge er kompetent til å møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler, sier Fischer Eriksen.