NHOs forum for etikk og samfunnsansvar

NHOs forum for etikk og samfunnsansvar er en møteplass og et bedriftsnettverk for NHOs medlemsbedrifter og består av om lag 80 bedrifter.

Publisert 16.02.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Medlemmene består av daglige ledere i bedrifter, samt ledere med kompetanse innenfor etikk og samfunnsansvar. Nettverkets medlemmer skal gjenspeile bredden i NHOs medlemsmasse.

 NHOs styre har oppnevnt tre medlemmer til Forumet arbeidsutvalg med følgende sammensetning for perioden 2016-2017:

  • Haakon Tronrud, Tronrudgruppen, leder
  • Olav Peter Hypher, Statkraft AS, medlem
  • Cathrine Dehli, Nordic Choice Hotels, medlem