NHO om svart arbeid

Svart arbeid undergraver de seriøse bedriftenes mulighet til å konkurrere og overleve. NHO krever tiltak mot svart arbeid fra politikerne.

Publisert 08.10.13

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Svart arbeid undergraver det organiserte arbeidslivet og undergraver skatteinngangen. Når noen stikker av fra sin del av samfunnsregningen undergraver dette samfunnsmodellen vår.

Svart arbeid er ulovlig og fratar forbrukerne muligheten til reklamasjoner og garanti. 

Vårt arbeid
NHO mener det trengs både politiske grep og holdningsendringer for å bekjempe svart arbeid. 

NHO og NHOs medlemmer samarbeider med myndigheter og fagbevegelse om å gjøre alle svarte deler av norsk økonomi hvite. Flere av NHOs bransjeorganisasjoner har gjennomført kampanjer og tiltak mot svart arbeid i egen bransje.

Allianse mot svart arbeid
NHO inngår i alliansen  «Samarbeid mot svart økonomi» sammen med KS, LO, YS, Unio og Skatteetaten.

Samarbeidet driver blant annet arbeid for å bevisstgjøre forbrukere og næringsliv om svart arbeid blant annet gjennom nettsiden handlehvitt.no, og gjennom kampanjen Spleiselaget, der  vel 70 prosent av alle 2.-klasser på videregående skole besøkes hvert år av samarbeidspartene med informasjon om svart arbeid og ungdoms rettigheter i arbeidsmarkedet.

- Ved å handle hvitt bidrar du til et ryddig arbeidsliv og støtter de seriøse bedriftene

- Ved å handle hvitt bidrar du til et ryddig arbeidsliv og støtter de seriøse bedriftene.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO på handlehvitt.no

Fakta om svart arbeid
Svart arbeid er en betegnelse for arbeid som utføres uten skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller moms. Svart arbeid utføres både når privatpersoner engasjerer håndverkere til mindre oppdrag og betaler svart og når bedrifter eller virksomheter hyrer arbeidskraft eller hele leveranser av jobb i større skala, men fortsatt bestiller og betaler utenfor det formelle markedet.

 Ingen kjenner det nøyaktige omfanget av svart arbeid i Norge. Anslag varierer fra 100 milliarder kroner til over 400 milliarder kroner. Rapporten The Shadow Economy 2013 anslår at det svarte markedet i Norge totalt er på 450 milliarder kroner.

Byggenæring og renholdsbransje
Noen næringer opplever presset fra svart arbeid mer enn andre, blant annet renholdsbransjen og byggenæringen.  Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion for blant annet NHO bruker rundt 100.000 norske husstander svarte renholdstjenester.

Tiltak mot svart arbeid 
NHO mener følgende tiltak mot svart arbeid må prioriteres på politisk hold:

  • Kontrollene av svart arbeid fra myndighetenes og politiets side må målrettes
  • Det må stilles krav til kvalifikasjoner for å drive foretak i byggenæringen
  • Innføring av skattefradrag på bruk av hjemmetjenester (etter modell av de svenske ROT/RUT- ordningene)