Samfunnsansvar

Se til de beste

- Det holder ikke å skrive veiledere. Vi må bringe diskusjonen ut i bedriftene og dele erfaringene fra de som er best, sier NHOs etikkleder Haakon Tronrud.

NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar. Leder Haakon Tronrud står foran, bak fra venstre står Mai Oldgard, Øystein Svendsen, Nina Iversen, Stig Finslo, Carine Smith Ihenaco, Hans Abrahamsen, Lars Næss, Lise Bergan, Gjøran Sæther og Terje Dyrseth.

Publisert 13.03.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

NHO har siden 1995 hatt et fast utvalg for etikk og samfunnsansvar. Utvalget skal gi råd til NHOs styre og administrasjon, og bidra til å sette etikk- og samfunnsansvarsspørsmål på dagsorden i bedriftene og i samfunnet.

Tirsdag møttes utvalget for kommende toårsperiode for første gang, med ny leder og fire nye medlemmer. Det nye utvalget ønsker at flere bedrifter skal få kjennskap til de gode verktøy og metoder som er utviklet, og ta dem i bruk.

- Mange bedrifter jobber veldig godt med etikk og samfunnsansvar, samtidig ønsker utvalget å bidra til at flere skal bli inspirert til å komme i gang, sier Haakon Tronrud.

NHO har, med utvalget som pådriver, utviklet veiledere på mange områder innen etikk og samfunnsansvar. I tillegg er det etterhvert mange internasjonale initiativer som kan være gode utgangspunkt for arbeidet. NHO er fra 2013 til 2015 sekretariat for det nordiske arbeidet med FN's global compact.

- Global Compact er et godt utgangspunkt for arbeid med samfunnsansvar, som vi også anbefaler mindre bedrifter å ta del i, sier Tronrud.

Haakon Tronrud er til leder til daglig entreprenørkonsernet Tronrudgruppen, og har erfaring fra egen bransje hvordan den svarte økonomien brer om seg. - Dette er også et område hvor vi i utvalget vil være en ressurs for NHOs arbeid, sier han.