Årets viktigste sikkerhetskonferanse

På Sikkerhetskonferansen 2015 kommer forfatterne av boken 'Kuppet – grenseløs frekkhet'. Boken gir et innblikk i det omfattende kriminelle miljøet bak og politiets arbeid i tilknytting til Nordeasaken.

Publisert 30.07.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

På konferansen 23.-24. september får vi også høre om politiets metode sett gjennom avhør i en terrorsak.

Sikkerhetskonferansen arrangeres av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Programmet tar opp utfordringer din virksomhet bør være opptatt av i et usikkert globalt trusselbilde. På konferansen vil du få høre trender og analyser, nye trusler og erfaringer fra reelle saker.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil åpne konferansen første dag, mens PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland vil innlede konferansens andre dag.

Hovedfunnene i Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2015 blir presentert, med etterfølgende kommentarer fra næringsliv og politi. NSR vil også legge frem sin egen strategiske analyse, basert på funnene i KRISINO og sammenholdt med andre åpne kilder.

Noen av de mange foredragsholdere er, Dr. Deborah Pretty som presenterer sin forskning om krisehåndteringens konsekvenser for virksomhetens børsverdi, og Janne Haaland Matlary som foredrar om temaet 'Uten sikkerhet, ingen frihet?'.

Temaene forøvrig berører kriminalitetsutfordringer som innsidertrussel, svart økonomi, smugling, terrorfinansiering, sikring for fremtiden, informasjonssikkerhet, hybridkrig, droneteknologi, trussel og trusselaktører.