Dom i Ruter-saken

Fredag falt det dom i den såkalte Ruter-saken. - Det er bra at Høyesterett avklarer grenser for akseptable kunderelasjoner, sier Ingebjørg Harto i NHO.

Publisert 06.09.14

Næringsjus, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Den Ruter-ansatte ble endelig frifunnet for anklagene om korrupsjon etter å ha deltatt i tre middager på en periode på 2 år med en samlet verdi på ca 4500 kroner.

Høysterett sier i sitt votum at forholdet ligger klart innenfor det som ikke rammes av straffebudet om korrupsjon, og at når straff skal anvendes er det særlige krav til lovreglers klarhet i utformingen.

- NHO er glade for at Høyesterett har gitt bedriftene større veiledning når de skal håndtere vanlige aktiviteter knyttet til kunderelasjoner og lignende i inn- og utland. Vi mener likevel at det fortsatt er behov for en evaluering av de nå over 10 år gamle lovbestemmelsene, sier Harto, som er avdelingsdirektør for næringsjus i NHO.

- Det er slått fast at Påtalemyndighetens forståelse av straffebudet har vært åpenbart uriktig.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282