Enklere å vise seriøsitet

Fra 1. januar innføres krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Byggenæringen er glad for at den nye ordningen blir etablert, men det gjenstår fortsatt noe.

En viktig milepæl, men det gjenstår et stykke arbeid, er BNLs kommentar til kravene om seriøsitet.

Publisert 08.12.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Den nye ordningen skal gjøre det enklere for foretak å vise at de er seriøse i sitt arbeid:

- BNL er glad for at den nye ordningen blir etablert, men det er vesentlig at alle deler av ordningen kommer på plass i løpet av 2016, sier Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Cirka 15.000 foretak er sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Nå må disse, og nye bedrifter som kommer inn i ordningen, dokumentere mer enn at de er faglig kvalifisert.

- Dette er en viktig milepæl, men det gjenstår et stykke arbeid. Det vil bli avgjørende at helheten i sentral godkjenning, blant annet modul 2, slik som er foreslått i rapporten «Enkelt å være seriøs», kommer på plass i løpet av 2016, sier Jon Sandnes.

Modul 2 vil blant annet bidra til å gjøre det enklere for bestillere å velge seriøse aktører også i ROT-markedet, og vil være et viktig ledd i seriøsitetsarbeidet i hele byggenæringen.

De som blir sentralt godkjent må fra nyttår vise:

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.
  • Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.