Helseminister og matnæring med oppskrift på sunnere kosthold

Helseminister Bent Høie, toppledere i mat- og drikkenæringen og NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk signerte tirsdag en avtale om å redusere forbruket av salt, sukker og mettet fett.

#205

Statsråd Bent Høie og NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk signerer intensjonsavtalen. (Foto: NHO Mat og Drikke)

Publisert 06.12.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

- Da NHO Mat og Drikke tok initiativet til denne intensjonsavtalen i mai i år, var det fordi vi mener vi kan oppnå mer i arbeidet med kosthold og helse gjennom et mer helhetlig og systematisk samarbeid med myndighetene og andre næringsaktører. Vi er svært fornøyd med at vi nå har samlet oss om en offensiv avtale, samtidig som vi ser at det vil bli krevende å nå de ambisiøse målsetningene vi har forpliktet oss til, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Les intensjonsavtalen her

Konkrete og ambisiøse måltall

Næringsliv og myndigheter har blitt enige om konkrete mål for reduksjon i inntaket av salt, sukker og mettet fett i befolkningen innen 2021. Samtidig skal befolkningens inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat skal økesi tråd målsetting i ny Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021).

- Handelen skal gjøre sitt i denne sammenhengen. Handelen kan gjøre svært mye for å bedre befolkningens helse. Vi vil gjøre det vi kan for å senke forekomsten av kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom, diabetes og hjertekarsykdommer med 25 % innen 2025, sier Bjørn Næss, administrerende direktør i NHO Handel.

- Det er viktig å jobbe før økt konsum av sjømat, frukt, grønt og grovt korn, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, som også er med på avtalen..

Påvirkning av forbrukeratferd, i produksjonsbedrifter, i butikker og i myndighetsorganer, skal også bidra til befolkningens bevissthet rundt helse og kosthold. Målsetningene i avtalen er mer offensive enn EUs tilsvarende mål.

Norge i front

- Avtalen betyr at Norge nå ligger i front i arbeidet for en bedre folkehelse. Usunt kosthold fører til sykdommer, helseplager og tapte leveår. Disse utfordringene kan ikke møtes i en sektor alene. Derfor er jeg veldig glad for dette samarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mat- og drikkenæringen har gjennom mange år lagt til rette for et mer balansert kosthold gjennom forbedringer i eksisterende produkter, utvikling av nye produkter, bedre merking og tydeligere kommunikasjon og ansvarlig markedsføring rettet mot barn.

- Med de konkrete målene som nå er satt for reduksjon i inntaket av sukker, salt og mettet fett i befolkningen, er samarbeidet med myndighetene og felles innsats tatt ett skritt videre, sier Brubakk.

Langsiktighet er nøkkelen til suksess

Avtalen løper frem til 2021, og Brubakk legger vekt på at langsiktighet og forutsigbarhet er avgjørende for å lykkes:

- Dersom forbrukerne skal akseptere smaksendringer i tilvante produkter og endre sine smakspreferanser, må produsentene endre produktene gradvis og over tid. Langsiktige mål gir også bedriftene den nødvendige forutsigbarheten og tid til omstilling for å sikre fortsatt lønnsomhet når etterspørselen endres.

Norske mat- og drikkeprodusenter ønsker å ta ansvar for å bidra til et sunne kosthold i befolkningen, på samme måte som dagligvarehandelen, skolene, media, forskere, helsevesenet og myndighetene også må ta sin del av ansvaret for folkehelsen.

- Samtidig er det hver og en av oss som har det endelige ansvaret for balansen mellom kosthold og mosjon i egne liv – og hvordan vi som foreldre tar ansvar for barnas spisevaner og utvikling, sier Brubakk.

Konkurranse for bedre folkehelse

Brubakk legger til at markedet og konkurranse bedriftene i mellom, i seg selv er et effektivt virkemiddel i arbeidet med å oppnå en bedret folkehelse.

- Noen bedrifter vil lykkes bedre enn andre med å ta i bruk innovasjon og produktutvikling for å tilpasse seg etterspørselen etter sunnere valg og alternativer. De som klarer dette vil ha et konkurransefortrinn fremover, avslutter Brubakk.