OECD

Kompetansebygging: Menneskerettigheter og næringsliv

Er din bedrift lokalisert eller har produsenter i områder der menneskerettighetsbrudd ofte skjer? Hva kan du gjøre for å hindre dette? Norges OECD kontaktpunkt inviterer til kurs – vårsemesteret 2016.

Publisert 18.12.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Målet er at bedriften etter gjennomgått kurs skal kunne besvare disse spørsmålene. Norges OECD kontaktpunkt inviterer for andre år på rad utvalgte norske bedrifter til å delta på kurs i gjennomføring av en Human Rights Due Diligence-prosess.

Hvilket ansvar påligger bedriften?

Barnearbeid, helsefarlige arbeidsplasser, fagforeningsknusing, ødelagte lokalsamfunn, diskriminering og tvangsarbeid er eksempler på menneskerettighetsbrudd som dessverre ikke er uvanlig i norske bedrifters verdikjeder. Å være involvert i menneskerettighetsbrudd kan få store negative konsekvenser for den enkelte bedrift, i form av negativ medieoppmerksomhet, tap av omdømme, intern uro, forsinkede prosesser og tapte markedsandeler.

Få bedrifter vet hvordan de bør gå frem for å finne ut om de er knyttet til menneskerettighetsbrudd, og hva de i så fall bør gjøre. Dette gjelder særlig når bruddene foregår gjennom forretningsforbindelser. Hvilket ansvar har bedriften i en slik situasjon?

Skreddersydd din bedrift

Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltagernes behov, og vil være relevant for alle typer bedrifter, også de små og mellomstore. Det legges opp til at bedriftene skal sitte igjen med et sluttprodukt innen et avgrenset, selvvalgt tema, der bedriften har utført en kartlegging og satt i gang arbeidet med en plan.

Kort om Kontaktpunktet

Norges OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv er et uavhengig, offentlig ekspertorgan. Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, gi råd og veiledning til norske bedrifter og sivilsamfunn. Kontaktpunktet håndterer klagesaker om bedrifters manglende etterlevelse av retningslinjene, og tilrettelegger for dialog og mekling.

Tid, sted og påmelding

Kurset et gratis og samlingene vil finne sted sentralt i Oslo, februar, april og juni. Vær oppmerksom på begrenset antall deltakere.

Ved spørsmål, kontakt oecdncp@mfa.no

Påmelding: meld deg på kurset ved å fyllet ut skjema og send det inn så snart som mulig, senest 10. januar 2016.