Krever klarhet om korrupsjon

- Korrupsjonsregelverket har vært der i 10 år nå. Likevel får vi stadig henvendelse fra bedriftene som lurer på hvordan de skal tolke den norske korrupsjonslovgivningen. NHO har etterspurt klare retningslinjer og en evaluering av lovverket fra myndighetene. Vi venter fortsatt på svar, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto i NHO.

Faksimile fra DN, 14. august 2014

Publisert 15.08.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

I DNs oppslag 14. august viser Harto til mange spørsmål NHO får fra medlemsbedriftene om korrupsjonslovgivningen:

"Vi skal ha et større arrangement hvor våre kunder kan komme, kan vi inkludere i middag da?", "Er det greit å servere vin til maten? Kommer det an på hvor dyr vinen er?", "Kan en av våre leverandører sponse en middag hvor også kunder av oss kommer?" og "Hvor dyr må en gave være før jeg ikke kan ta den imot?".

På høy tid med evaluering av lovverket
Loven om korrupsjon kom i 2003. - Etter 10 år er det på høy tid med en evaluering av lovverket, sier Harto. Hun viser til at NHO sendte et brev til Justis- og beredskapsdepartementet i oktober 2013 med et ønske om en evaluering av korrupsjonsloven og klarere retningslinjer for hvordan bedriftene skal opptre. Dette er fortsatt uavklart.

Uklare grenser for tolkning av regelverket
NHO får støtte av leder av granskingsavdelingen i Selmer, Helge Kvamme. - Det er ikke tvil om at det er uklart hvor grensene går og at virksomhetene sliter med å forstå regelverket, sier han til DN. Han mener det er naturlig at myndighetene nå gjør en revisjon av det 10 år gamle regelverket og samtidig gir en klarere veiledning til næringslivet.

Ingebjørg Harto viser videre til den såkalte Ruter-dommen. Det hersker stor usikkerhet om hvorvidt det er innenfor lovverket når den Ruter-ansatte mottok tre middager for til sammen 4 739 kroner fra Volvo. Han ble dømt i tingretten, frikjent i lagmannsretten, og saken er nå anket til Høyesterett. - Denne saken viser hvor vanskelig det er å navigere i dette farvannet. Myndighetene må gi sterkere føringer på hva som er "innenfor og utenfor", sier Harto til DN.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282