Kripos gjør det enklere å anmelde datakriminalitet

Mange er utsatt for kriminalitet i det digitale rom, men få anmelder. Nå har Kripos utarbeidet et skjema for innmelding av denne type saker.

Nå er det enklere å melde inn datakriminalitet. Veiledningsskjemaet finner du i saken. Foto: Arne Røed Simonsen, Næringslivets Sikkerhetsråd.

Nå er det enklere å melde inn datakriminalitet. Veiledningsskjemaet finner du i saken. Foto: Arne Røed Simonsen, Næringslivets Sikkerhetsråd.

Publisert 17.03.17

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Last ned veiledningsskjemaet her

Ved å benytte skjema får politiet bedre oversikt over omfang, modus og konsekvenser for næringslivet.

Mørketallsundersøkelsen fra 2016, viser at bare 9 prosent av virksomhetene som er utsatt for en hendelse anmelder dette til politiet. Årsakene til dette kan være mange, og det kan være usikkert om virksomhetene er utsatt for kriminalitet eller ikke. 

I den senere tid har det vært en serie av angrep med såkalte løsepengevirus. Løsepengevirus er en type skadevare som låser eller krypterer hele eller deler av innholdet på datamaskinen. Målet er å få brukeren til å betale løsepenger til angriperen. For at brukeren skal få tilgang til innholdet på egen datamaskin igjen, krever angriper at man betaler løsepenger, ofte i form av bitcoin.

Pågående angrepsbølger med krypteringsvirus

Kripos har også registret en rekke såkalte "Direktørsvindler" eller "CEO-scams". Svindelen starter med at virksomhetens finansmedarbeidere mottar en epost som ser ut som den kommer fra en person i toppledelsen der de blir bedt om å gjennomføre en transaksjon som haster. Trusselaktøren utgir seg ofte for å være administrerende direktør, finansdirektør eller den rollen som passer i den bedriften som rammes.

Økende antall «Direktørsvindler» i Norge

Dette er bare to eksempler på kriminalitet i det digitale rom, det finnes mange flere. Det er viktig at politiet får melding om eller anmeldelse om mulig kriminalitet, også når det skjer ved hjelp av moderne teknologi og via internett.

- Vi oppfordrer sterkt til at datakriminalitet anmeldes til lokalt politi. Selv om en sak skulle bli henlagt så vil den være viktig etterretningsinformasjon for politiet både nasjonalt og internasjonalt i kampen mot de som står bak datakriminaliteten, sier Rune Rudi, politiførstebetjent i Kripos, Seksjon for datakriminalitet.

- Saken kan også i fremtiden bli tatt opp igjen som en del av en større nasjonal eller internasjonal etterforskning. Det er viktig å legge ved relevant dokumentasjon i form av logger, e-poster, bilder osv. sammen med anmeldelsen. Veiledningsskjemaet er laget for å kunne gjøre det enklere å anmelde datakriminalitet og at man får med seg det vi trenger å vite i anmeldelsen, sier Rudi.