Lær hvordan vi får bedre tilsyn og mindre arbeidslivskrim

Tilsyn, arbeidsmarkedskriminalitet, svart arbeid og useriøsitet. Det er tema for en samling for NHOs medlemsbedrifter 29. november. Meld deg på nå.

Skattedirektør Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte er én av innlederne på nettverkssamlingen for NHOs forum for etikk og samfunnsansvar.

Publisert 15.11.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Skattedirektør Hans Christian Holte og NHO-sjef Kristin Skogen Lund er to av innlederne på NHOs nettverkssamling for etikk og samfunnsansvar. Flere bedriftsrepresentanter er også en del av programmet.

Det er gode grunner til å sette disse temaene på dagsordenen:

  • Gode statlige tilsyn gir et viktig bidrag til et velfungerende næringsliv, utvikling av beste praksis og rettferdig konkurranse. 
  • Svart arbeid og useriøsitet undergraver det organiserte arbeidslivet og undergraver skatteinngangen.
  • Arbeidsmarkedskriminalitet undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.

Les mer og meld deg på her