Lønnsomme menneskerettigheter

- For bedrifter som investerer i voksende markeder er det lønnsomt å satse på menneskerettigheter og sosiale standarder, sa utenriksminister Børge Brende da han lanserte nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter.

UD lanserte idag sin handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, hos NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

UD lanserte idag sin handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, hos NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Publisert 12.10.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Det var trengsel og ståplasser i Næringslivets Hus da utenriksministeren i dag lanserte Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. På kort varsel ønsket et 90-talls personer fra forvaltning, bedrifter og frivillige organisasjoner å delta, da Utenriksdepartementet inviterte til lanseringen hos NHO.

Brende pekte på norsk næringsliv som en viktig bidragsyter – og norske investeringer som en katalysator – for bærekraftig utvikling og vekst i utviklingsland.

- Vi skal ha forventninger til norsk næringsliv. Jeg opplever også at det er stor bevissthet om dette, sa Brende. Han erkjenner samtidig at det innebærer krevende avveininger.

Bedrifter og myndigheter på lag

- I dette arbeidet må myndighetene spille på lag med bedriftene for å stimulere det samfunnsansvaret bedriftene tar, sa NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund. Hun er glad for regjeringens ønske om bedre samordning av dette arbeidet.

- Vi mener det er viktig å øke kompetansen i forvaltningen, slik at næringslivet får mer entydig informasjon fra de forskjellige instansene, sa Skogen Lund.

- Handlingsplanen innebærer en tydelig forventning til næringslivets arbeid med menneskerettigheter, sa Synne Homble, konserndirektør i Cermaq. Homble er medlem av det norske OECD-kontaktpunktet. Hun oppsummerer kontaktpunktets oppgave til å fremme kunnskap om OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, til å bidra til løsning i klagesaker, samt praktisk opplæring for å unngå slike klagesaker.

Daglig leder i Initiativet for etisk handel (IEH), Per Bondevik, mener planen er bra på statens rolle, men påpekte behovet for operasjonalisering. Videre minnet han om at planen gjelder for alle bedrifter også de som opererer her hjemme.

Nytt etikkforum

Skogen Lund informerte forsamlingen om NHOs omlegging av Etikkutvalget, til et nettverk og en møteplass for å styrke næringslivets stemme i debatten om samfunnsansvar. NHOs forum for etikk og samfunnsansvar skal ha sin første samling på nyåret.

Kontakt oss