Næringslivets Sikkerhetsråd 40 år: Samme trusler, større utfordringer

Norge er på mange områder akterutseilt på tilstrekkelig kompetanse for å møte nye utfordringer, ifølge jubilanten.

Publisert 21.11.17

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Da Næringslivets Sikkerhetsråd ble opprettet for 40 år siden under navnet Industriens Sikkerhetsutvalg (ISU), var industrispionasje, terror og sabotasje de største bekymringene.

ISU byttet navn til Næringslivets Sikkerhetsråd i 1989.

Etterretningstrusselen mot norske interesser er for tiden svært høy og retter seg mot norsk forsvars- og beredskapssektor, samt mot politiske beslutningsprosesser, kritisk infrastruktur og teknologibedrifter. I tillegg har terroraktiviteten økt over hele Europa de senere år.

Organisert kriminalitet i ulike former utgjør også en trussel mot næringslivet. Arbeidsmarkedskriminalitet, svindel, løsepengevirus og grove tyverier av luksusvarer er blant de mest fremtredende.

Dette viser at truslene i hovedsak er de samme som for 40 år siden. Den største forskjellen er fremgangsmåtene, omfanget, samt de uklare linjene mellom fremmede stater og kriminelle aktører.

Les mer om hva dette betyr for hvordan vi tenker sikkerhet på - og se film om NSRs 40 år:

www.nrs-org.no

NHO er én av NSRs eiere.