Nytt bedriftsnettverk for samfunnsansvar

NHO etablerer nytt Forum for etikk og samfunnsansvar. Dette er en fornyelse av arbeidet i Etikkutvalget som har eksistert siden 1995.

Arbeidsutvalget i NHOs Forum for etikk og samfunnsansvar ledes av Haakon Tronrud, gründer og eier av Tronrud Gruppen.

Publisert 25.11.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

- Vi legger om dette arbeidet og oppretter et bedriftsnettverk for å nå ut til, og engasjere, flere medlemsbedrifter i dette viktige arbeidet, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk. - NHO har en viktig rolle som næringslivets stemme i debatten om samfunnsansvar.

NHO har vært sentral i utviklingen av arbeidsfeltet etikk og samfunnsansvar i Norge. Arbeidet bygger på en årelang tradisjon der bedriftene har fått støtte hos NHO i sitt arbeid med blant annet miljø, arbeidsmiljø, etikk og samfunnsansvar. Næringslivets samfunnsansvar handler om hvordan verdiskaping skjer – det vil si hvordan bedrifter produserer varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.

NHOs styre vedtar i dag retningslinjene for det nyetablerte nettverket, og utnevner samtidig et Arbeidsutvalg som vil sørge for at aktuelle saker settes på dagsordenen. Arbeidsutvalget ledes av Haakon Tronrud, gründer og eier av Tronrud Gruppen som har sitt virke innenfor bygg- entreprenør- og anleggsbransjen. Øvrige medlemmer av Arbeidsutvalget er: Olav Hypher i Statkraft, Berit Olimb i Olimb og Co AS, Cathrine Dehli i Nordic Choice Hotels og Hege Skryseth i Kongsberg Gruppen AS.

Interessert i å delta?

Hvis du er medlemsbedrift og har lyst til å delta i nettverket kan du sende en mail til: helene.holtet@nho.no

Dato for første samling er 22. januar 2016 fra kl. 08.45-11.30.
Program og påmelding

Kontakt oss

Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710