Rapport om svart arbeid

I dag ble en Fafo-rapport om svart arbeid og arbeidsforhold i byggenæringens privatmarked lansert.

Publisert 01.04.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Norsk Teknologi tok initiativ til å få utarbeidet rapporten. Hensikten var å få et forskningsbasert utgangspunkt for utviklingen av tiltak i denne delen av arbeidsmarkedet.

- For BNL har det vært viktig å få på plass mer kunnskap om dette, sier Jon Sandnes, i BNL. 

- I løpet av de siste årene har vi stadig fått flere signaler om at nordmenn er naive som ikke ser sammenhengen mellom svart arbeid og økonomisk kriminalitet.

Bedriftsundersøkelse
En delrapport fra sommeren 2013 bekreftet at mange bedrifter sliter.

- Resultatene fra undersøkelsen var nedslående, over en fjerdedel (28 prosent) av bedriftslederne mener at det er blitt mer svart arbeid i deres bransjer de siste fem årene. Det er særlig maler- og byggtapetserbedrifter som har meldt om en vanskelig situasjon.

Privatmarkedet er i følge Prognosesenteret på nærmere 65 milliarder, og det øker jevnt og trutt.

- Vi vet at mye av veksten har skjedd i det svarte markedet, og at pengene dermed går til den kriminelle økonomien i stedet for tilbake til samfunnet. Dette er en utvikling som har skutt fart de siste årene, sier Sandnes.

Det at BNL og Norsk Teknologi satte dette på dagsordenen førte også til at myndigheter tok kontakt.

- Både politi og skattemyndigheter kunne ikke bare bekrefte våre mistanker, men de beskrev en virkelighet som var verre enn vi hadde fryktet når det gjelder inntog av organisert kriminalitet.

I rapporten presenterer også FAFO intervjuer med kjøpere av svart arbeid. Lesingen er nedslående.

Nye tiltak må på plass
- Vi trenger rett og slett en ny strategi fra tilsynsmyndighetene, men vi kan ikke kontrollere oss bort fra fenomenet, sier Sandnes, og legger til at BNL har stor tro på å innføre tiltak som gir forbrukeren en gulrot for å velge hvitt. Her har ROT-fradraget som blant annet er innført i Sverige vist seg å bli en suksess, avslutter Sandnes.

Sandnes sier blant annet til Dagbladet at det er et stort problem at det oppleves som allment akseptert å kjøpe svart. Folk bør huske at det er kriminalitet som undergraver samfunnet de lever i.