Risikerer eksklusjon ved useriøsitet

Medlemmer i NHO Logistikk og Transport risikerer eksklusjon om de tas for kritikkverdig virksomhet og uverdige arbeidsforhold. Men regelen er hittil ikke prøvet, ettersom ingen klager er mottatt.

Faksimile av dagens førsteside av Nationen.

Publisert 09.07.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

En undersøkelse blant utenlandske yrkessjåfører på grensen mellom Sverige og Norge avslørte omfattende sosial dumping, skriver Nationen i dag. Det er Yrkestrafikkforbundet som har spurt 500 passerende vogntogsjåfører om arbeidsforhold og lønn.

Ifølge avisen er mange av sjåførene ansatt i norske selskaper, men får likevel lavere, utenlandsk lønning. Mange oppgir å jobb i månedsvis i strekk.

- Sosial dumping er helt uakseptabelt, sier Tom Rune Nilsen, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, til avisen.

- Vi hører på generell basis at dumping av sjåførlønninger foregår, for eksempel via media og påstander fra lastebileierforbundet. Derimot hører vi ikke noe internt blant våre medlemmer. Vi sjekker det fra tid til annen og svaret er alltid at det skjer ikke hos oss. Mange av våre medlemmer sier endog at de positivt sjekker ut og har kontrakter som skal avverge sosial dumping, utfyller Nilsen.

NHO-foreningen er opptatt av å jobbe for seriøsitet og ordnede forhold innen transportbransjen. For ett år siden ble det derfor laget en forpliktende plakat til bedriftene: dersom de tas for kritikkverdig virksomhet og uverdige arbeidsforhold, risikerer de ekslusjon. 

- Hittil har ikke reglene vært prøvet da vi ennå ikke har fått noen klager, sier Nilsen.