OVERVÅKING

Stor risiko for at informasjon kan komme på avveie

– Den enkelte bedriftsleder må gjennomføre en solid sikringsrisikoanalyse hvor verdiene i egen virksomhet kartlegges, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Fire råd fra NSR til hva bedrifter bør tenke på i forhold til overvåking

Publisert 15.12.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

De siste dagene har Aftenposten rettet oppmerksomheten mot mulig overvåking av bedrifter.

– Det er mange sårbarheter. En kan ikke snakke om alt ved virksomheten hverken i styrerom, på telefon eller via data i dagens samfunn. Dermed må en ha rutiner og gode oppfølginger for hvordan en driver med informasjonsutveksling, sier Jack Fischer Eriksen.

Han har bakgrunn fra PST og leder Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Organisasjonen er opprettet av NHO, Bedriftsforbundet, Finans Norge, Virke, Spekter og Norges Rederiforbund. Formålet er å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet.

 – Man må være bevisst selskapets verdier. De kan være gjenstand for digital informasjonsinnhenting. Hva er det vi ikke kan leve uten? Hva er det vi må ta vare på?, sier Eriksen.

Se video over med fire råd til hva du bør tenke på for å sikre bedriftens informasjon.

Kurs i sikringsrisikoanalyseMedlemskap i Næringslivets SikkerhetsrådJeg vet hvor du bor (om deling av stedsdata)