NHO REISELIV

SALUTT virker

NHO Reiseliv melder om redusert overskjenking og nedgang i alvorlige voldsepisoder i Oslo. Prosjektet, Sammen lager vi utelivet tryggere (SALUTT), gir gode resultater.

(Foto: Per Thrana) Samarbeidsprosjektet mellom utelivsbransjen, politiet og Oslo kommune kan vise til gode resultater.  

Samarbeidsprosjektet mellom utelivsbransjen, politiet og Oslo kommune kan vise til gode resultater (Foto: Per Thrana).  

Publisert 03.11.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Oslo kommunes prosjekt Sammen lager vi utelivet tryggere (SALUTT) er et samarbeid mellom politiet, Oslo kommune og aktører i utelivsbransjen. Målet er å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt å gi en økt trygghetsfølelse til Oslos befolkning.

Overskjenking redusert med 17 prosentpoeng

En ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at overskjenking er redusert med 17 prosentpoeng i Salutt-området, som konsentrerer seg om del av Oslo sentrum med store utfordringer når det gjelder vold og ordensforstyrrelser.

Videre viser tall fra politiet en nedgang i registrerte voldsepisoder i Oslo sentrum med 26 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Den største nedgangen i alvorlige voldsepisoder har skjedd natt til lørdag og natt til søndag, med en reduksjon på hele 35 prosent.

Seriøse utelivsaktører - en ressurs

Jeg synes det er flott å se at målrettet samarbeid mellom politiet og utelivsbransjen gjennom flere år gir tydelige resultater. Spesielt de siste sju-åtte årene har vi opplevd god dialog. Ved å bruke seriøse utelivsaktører som en ressurs og samarbeidspartner, står samfunnet sterkere i kampen mot kriminalitet og vold, sier Bo Vivike, styremedlem i NHO Reiseliv Oslo og Akershus og medlem i prosjektgruppen til SALUTT.

Les hele saken på NHO Reiselivs nettside