Skal du kjøpe nytt kassasystem?

Fra 1. januar 2019 må alle kassasystemer i Norge være utformet etter regler Stortinget vedtar i dag. Det vil bety at omtrent alle kassasystemer i Norge må skiftes ut eller tilpasses før den tid.

Publisert 16.06.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar, SMB

Etter 1. januar 2017 vil det være forbudt å selge eller leie ut kassasystemer som ikke oppfyller de kravene som blir fastsatt. Planlegger du å kjøpe eller leie kassasystem før 2017, bør du få leverandøren til å garantere at systemet vil være i tråd med de detaljerte reglene som vil komme. Får du ikke en slik garanti, bør du vurdere å vente med kjøpet eller leien.

Alle bransjer er omfattet av de nye reglene. Unntak fra kravet vil ventelig gjelde for næringsdrivende med omsetning lavere enn 50 000 kroner per år (eksklusive merverdiavgift).

Meningen med å stille krav til kassasystemene er å hindre at de kan bli manipulert. Dette skal gjøre det vanskeligere å unndra kontantomsetning fra beskatning. NHO har vært usikre på om dette tiltaket faktisk vil komme uvesenet til livs.

(Oppdatert artikkel - først publisert 20.05.15)

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316