BYGGENÆRINGEN

Skal gjøre det enkelt å være seriøs

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Byggenæringens Landsforening (BNL) nedsatt et ekspertutvalg som har vurdert hvilke tiltak som kan sikre kvalitet og redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak i byggenæringen.

Ekspertutvalget: Per Jæger, Egil Skavang, Geir Egil Paulsen, Morten Meyer, Audun Lågøyr, Jørgen Leegaard, Frank Ivar Andersen, Åsmund Østvold, Thomas Norland, Torild Engh, Øystein Seljeflot, Jeanette Moen, Marita Grande, Finn N. Bangsund, Karina Krane,Tor Inge Hjemdal, Tore Strandskog, Ari Soilammi, Liv Kari Skudal Hansteen, Jomar Talsnes Heggdal, Egil Stabell Rasmussen, Steinar Fretheim, DiBK (Foto: BNL)

Publisert 22.08.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Kommunal- og moderingseringsminister Jan-Tore Sanner mottok i dag forslaget fra ekspertutvalget om hvordan en ny Sentral Godkjenning fra 1. januar 2015 bør innrettes.

Utvalget har bestått av representanter for Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes Forening, Byggmesterforbundet, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Fellesforbundet, Holte AS, Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Teknologis fire bransjer, Rådgivende Ingeniørers Forening og Byggenæringens Landsforenings 14 bransjer.

- Det foreslås flere tiltak for å sikre kvalifikasjoner og bekjempe useriøse aktører i næringen. Tiltakene omfatter blant annet en mer omfattende godkjenningsordning, utvidelse av kravene til ID-kort, registrering av bygge- og anleggstiltak, og økt tilsyn, sier Sandnes.

Sandnes mener at forslagene vil gi stor gevinst for bedriften, samfunnet og forbruker.

Dersom en kun anvender bedrifter som er sentralt godkjent, vil blant annet påseplikten for lønns- og arbeidsvilkår i allmenngjorte områder være oppfylt. Videre vil bygg kunne tas i bruk ved å melde til kommunen at bygget oppfyller nødvendige krav.

- Det vil føre til mindre saksbehandling og frigjøre ressurser for økt tilsyn. Dette vil bety mindre/enklere rapporteringer og likere konkurransevilkår. Det skal være vanskelig å være useriøs, sier adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentene, som har vært utvalgsleder.

Jæger sier videre at ordningen vil også ha en samfunnsmessig nytteverdi med sikrere gjennomføring av kvalitetskrav og arbeidsmiljø, sikring av lønnskrav, og skatteinngang.

- For forbrukeren vil det være lettere å bestille kvalifisert arbeidskraft. I tillegg vil forbrukeren få økt verdi på sin eiendom ved at ordningen sikrer dokumentert utført arbeid på eiendommen, sier Jæger.

Den største utfordring med vårt forslag vil være å samordne de mange gode offentlige registre.

- For den enkelte kjøper/forbruker vil det være klare fordeler knyttet til å bruke seriøse foretak, og ulemper ved ikke å gjøre det, sier Jon Sandnes.