Slik unngår du å velge kriminelle aktører

Byggenæringens Landsforening (BNL) har lansert en veileder som skal gjøre det lettere å velge seriøse bedrifter. Målet er å hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene.

Gjennom veilederen anbefaler BNL flere viktige grep for å sile ut useriøse aktører. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 21.11.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Veilederen skal bidra i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet og BNL anbefaler at sjekklisten og malene innarbeides som en del av bedriftenes kvalitetssystem.

– BNL har vært tydelige hele veien på at vi må både rydde i eget bo og heve aktsomhetsnivået, samtidig trenger bedriftene bistand til å lage gode systemer og rutiner når man skal velge seriøse samarbeidspartnere, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Veilederen består av en sjekkliste for innledende bedriftssjekk før tilbudsforespørsel, og til ferdigstillelse av prosjektet. I tillegg er det maler for: tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle kontraktsbestemmelser (tillegg til Norsk Standard).

Veileder for valg av seriøse bedrifter

- Få bedre oversikt

Gjennom veilederen anbefaler BNL flere viktige seriøsitetsgrep: Veilederen gir blant annet klare anbefalinger om å begrense kontraktskjedens lengde.

– I tillegg mener vi at det er helt avgjørende å ha oversikt over kontraktsmedhjelpere i kjeden og vi anbefaler at bedriftene etablerer en ordning for forhåndsgodkjennelse av de bedriftene som skal inn i prosjektene, sier Sandnes.

Et annet grep er å få bedre oversikt over arbeidstakerne på prosjektet. BNL anbefaler forhåndsinnmelding av alle arbeidstakere på prosjektet, og ikke minst en skjerpelse når det gjelder ID - kort (Virksomhetskort for bygg- og anlegg).

– I dag holder det å vise at man har søkt om ID-kort, vi mener at det bør være krav om ID–kort for alle fra dag én på prosjektet, sier Sandnes.

Meld deg på konferanse i vestfold: Gode innkjøp - stopp de useriøse!

Rutine for sjekk av faktura

Et annet grep som er viktig for å følge med på underleverandørenes økonomi er å innhente skatt- og avgiftsinformasjon fra Skatteetaten, gjennom Registerinfo. Dette gir mye bedre informasjon enn skatteattesten.

I tillegg foreslår BNL å etablere en enkel rutine for sjekk av faktura.

– Grepene er nedfelt i et forslag til en sjekkliste som er gjennomgående for hele prosjektet. Og de nødvendige seriøsitetsbetingelser er nedfelt i en kontrakt med spesielle kontraktsbestemmelser. Det er også utviklet maler for tilbudsforespørsel og avklaringsmøte, sier Sandnes.

Mange bidragsytere

Veilederen har blitt til gjennom innspill og dialog både med politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet og har også vært drøftet i Seriøsitetsforum i byggenæringen.

- Mange av BNLs medlemsbedrifter har også stilt ressurspersoner til disposisjon og har gitt verdifulle innspill til veilederen, sier Sandnes.

BNL vil oppdatere veilederen i tråd med endringer i lover og regelverk og ut fra risikoanalyser av kriminalitetstrusselen som bedriftene i næringen står overfor.

Det er mange ulike nettbaserte kilder til den informasjonen som må innhentes og sjekkes. Mange bruker både proff.no, gulesider.no og purehelp.no. BNL anbefaler bruk av StartBANK både til sjekk av leverandører og for å automatisere leverandørovervåking.