Slik vil de bekjempe arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet og Skatteetaten har kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt på sine prioriteringslister.

byggeplass

Bygg- og anleggsbransjen trekkes ofte frem som særlig viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Publisert 29.11.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Det kom frem under NHOs Forum for etikk og samfunnsansvar tirsdag formiddag.

Tema for seminaret var tilsyn og arbeidslivskriminalitet, og ble åpnet av NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Hun trakk frem spesielt tre ting:

- Vi trenger god samordning mellom kontroll- og tilsynsorganene. Tilsynene spiller en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og det er rom for forbedringer. Også må vi sikre at det er seriøse bedrifter som får levere oppdrag til det offentlige, sa hun.

Mer organisert kriminalitet

Skattedirektør Hans Christian Holte redegjorde for utviklingen av trusselbildet innen arbeidslivskriminalitet:

  • Mer systematisert og organisert kriminalitet
  • Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet
  • Bakmenn som utnytter arbeidstakere
  • Svart lønn som kamufleres
  • Økt bruk av falsk ID

Holte understreket at kampen mot arbeidslivskriminalitet er helt i toppen av etatens prioriteringsliste og avslørte strategien: De vil stoppe bakmenn og aktører. De vil mobilisere de seriøse til å velge bort de useriøse. Og de vil sikre at utenlandske arbeidstakere kan ivareta sine rettigheter og oppfylle sine forpliktelser.

Etatens undersøkelser viser at bedriftenes tillit til kontrolletatene fortsatt er lav. Og Holte fortalte at det er for mange seriøse bedrifter som sitter på gjerdet og er engstelige for å melde fra om useriøse aktører.

Men det er også noen positive utviklingstrekk. Innenfor bransjene og sektorene Skatteetaten har sett at har pekt seg ut med høy sannsynlighet for arbeidslivskriminalitet finner man ferdiggjøring av bygninger. Der har man sett en betydelig redusert sannsynlighet de siste årene.
- Det er veldig gledelig, sa Holte.

Arbeidstilsynets nye strategi

Borgild Lekve, regiondirektør for Arbeidstilsynet Vestlandet, fortalte om Arbeidstilsynets nye strategi. Den trår i kraft ved årsskiftet.

Lekve mener strategien er radikal endret. Tilsynet skal nå i større grad jobbe risikobasert. Og hvis man skal vri ressursene, må man også jobbe annerledes.

- Det betyr at hvis vi har vært på tilsyn hos en bedrift med bare noen få utfordringer, vil vi frede virksomheten for en stund, sa hun.

Arbeidstilsynet vil prioritere forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet de neste tre årene.

Her er problemene størst

Lekve trakk frem fire bransjer der de ser store utfordringer med kriminalitet: Bygg og anlegg, renhold, overnatting/servering og bilpleie.

Problemene er alle størst der man har ufaglært arbeidskraft, der man er ansatt i en utenlandsk virksomhet og i uorganiserte virksomheter uten tillitsvalgte.

- Vi må samarbeide tettere

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Arbeids- og sosialdepartementet sa på seminaret at han er bekymret over utviklingen, som viser grovere, mer planmessig og mer kompleks kriminalitet i arbeidslivet. Antagelig er omfanget også større enn før.

For å bekjempe dette, understreket han behovet for å bygge på trepartssamarbeidet og gjøre det lettere for de seriøse å klare seg i markedet.

- Men det viktigste er at vi må sørge for at ressursene utnyttes bedre. Vi må samarbeide tettere, nasjonalt, regionalt og lokalt.