Sørget for pensjonsfond for de ansatte allerede i 1939

Fredag var første samling i NHOs forum for etikk og samfunnsansvar. For Jotun er ikke disse temaene nye.

Merete Aspaas, direktør for konsernadministrasjon og samfunnsansvar i Jotun AS.

Publisert 20.01.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Etableringen av forumet er en modernisering og utvidelse av Etikkutvalget som har eksistert siden 1995. De siste 20 årene har det vært en betydelig endring av holdninger, bedriftskultur og lovgiving på dette feltet.

- Mye som på 90-tallet ble sett på som akseptabelt – knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning av andre enn egne ansatte – er i dag helt utenkelig. Feltet er fortsatt i utvikling, og NHO ønsker å ta ansvar og bidra til utviklingen, som organisasjon og som talerør for medlemsbedriftene, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

En forutsetning for å overleve

På samlingen fredag 22. januar i Næringslivets hus kom, i tillegg til Skogen Lund, blant andre konsernsjef Haakon Tronrud i Tronrud Gruppen AS (og leder av forumet), Per Saxegaard, grunnlegger av Business For Peace Foundation og Merete Aspaas – direktør for konsernadministrasjon og samfunnsansvar i Jotun AS.

Økende forventninger til "grønn konkurransekraft" – klima, miljø og bærekraft – og de mest prekære ufordringene knyttet til migrasjon sto på agendaen.

- For et økende antall bedrifter er det å utvise samfunnsansvar knyttet til bedriftens tjenester og produkter en forutsetning for overlevelse på sikt og blir et stadig viktigere konkurransefortrinn, sier Skogen Lund.

Pensjonsfond før krigen

Jotun har vært bevisst på etikk og samfunnsansvar svært lenge. Faktisk sørget grunnlegger Odd Gleditsch senior for et pensjonsfond for de ansatte før 2. verdenskrig – i 1939. De ansatte hadde dannet sin egen fagforening to år tidligere. Det var langt fra vanlig med slike ordninger på den tiden.

- Gleditsch var usedvanlig opptatt av de ansatte, og å vise dem hvor viktige de var for bedriften, sier konserndirektør Merete Aspaas.

Hun mener den lange tradisjonen med å ta samfunnsansvar er viktig for Jotuns suksess. Gruppen er representert i over 100 land.

- Vi ønsker å være en synlig samfunnsaktør som tar ansvar, og der ansvarligheten har innhold. Og den ansvarligheten har gjort oss robust. Jeg mener at grunnlaget for suksessen i vår internasjonale utbredelse, er at vi har respekt for landet vi er i. Vi er gjester, og vi skal ikke forandre deres kultur eller skikker, sier Aspaas.