Stor konferanse om samfunnsansvar

Global Compact er FNs nettverk for samfunnsansvar. De har totalt 13 000 medlemmer. Denne uken samlet NHO over 100 bedrifter i Statoils lokaler på Fornebu. Tema var FNs bærekraftsmål.

Arrangementskomiteen: Line Berg Karlsen, Helene Holtet, Henrik Munthe (NHO), Vibeke Tegneby (DNB), Karoline Bøhler (Rederiforbundet), Nils Molin (Kongsberg Gruppen), Hedda Felin (Statoil), Ellen Behrens (Orkla) og Cecilie Hersleth (Telenor).

Arrangementskomiteen: Line Berg Karlsen, Helene Holtet, Henrik Munthe (NHO), Vibeke Tegneby (DNB), Karoline Bøhler (Rederiforbundet), Nils Molin (Kongsberg Gruppen), Hedda Felin (Statoil), Ellen Behrens (Orkla) og Cecilie Hersleth (Telenor). Foto: Truls Hjertuslot, TrippelM

Publisert 14.10.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Virksomheten drives gjennom lokale nettverk over hele verden. NHO er koordinator for aktiviteten i Norge og for det nordiske nettverket. Onsdag og torsdag denne uken var mer enn 150 personer til stede, og godt over 100 bedrifter var representert. Tema for konferansen var FNs bærekraftsmål, de såkalte SDGene (Sustainable development goals), og særlig var man opptatt av hvordan næringslivet kan bidra til at disse målene nås, og hvordan dette arbeidet kan integreres i den daglige driften.

Kronprinsen er svært engasjert på dette feltet. Han åpnet møtet og var til stede under den første sesjonen. Statsråd Elisabeth Aspaker redegjorde for regjeringens arbeid med SDGene og hvilke forventninger de har til næringslivet. Blant innlederne som snakket om hva deres bedrift gjorde var representanter fra Statoil, Rederiforbundet, DSV, Kongsberg Gruppen, Telenor, ICA, Orkla, SEB og Dong Energy. I tillegg ble deltakerne utfordret gjennom innlegg fra forskere, Greenpeace og WWF. Hele programmet finner du her.

Alle innlederne ble spurt om hvilket av de 17 SDGene de anser som det viktigste. En uoffisiell opptelling viser at mål nr. 17 om partnerskap var det som fikk høyest score. Det var en utbredt oppfatning at uten et partnerskap mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn har man ikke mulighet til å komme i havn.

Kontakt oss

Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451
Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Lønn og tariff

henrik.munthe@nho.no
Mobil
95261914