Toppmøte mot arbeidslivskriminalitet

Onsdag møttes NHO, LO, statsministeren og arbeidsministeren for å diskutere kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

Publisert 26.01.16

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Nordmenns skjulte økonomi utgjør over 400 milliarder kroner per år, like mye som det offentlige kjøper for. Nå er det flere strukturelle endringer på gang som gjør det ekstra viktig å finne gode tiltak mot kriminaliteten.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, peker blant annet på den lave oljeprisen og økt ledighet i Norge.
- Forskning viser at den svarte økonomien har en tendens til å vokse i nedgangstider, sier han.

Delingsøkonomien byr på utfordringer

Den hurtig voksende delingsøkonomien byr også på utfordringer.

- Men om delingsøkonomien blir et bidrag til den svarte økonomien avhenger av hvordan vi regulerer den, eller deregulerer eksisterende bransjer, sier Oppegaard.

Onsdag morgen møtte han og Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO, blant annet statsminister Erna Solberg, arbeidsminister Anniken Hauglie og LO-leder Gerd Kristiansen på Statsministerens kontor for å snakke om temaet.

En del av Bærekraftsalternativet

Sammen med nettopp LO lanserte NHO Bærekraftsalternativet på Årskonferansen tidligere i januar. Bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet inngår som et element.

I tillegg har Samarbeid mot svart økonomi (NHO, LO, KS, YS, Unio og Skatteetaten) nettopp utarbeidet 10 gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.
Les rådene her

For NHO er anskaffelsesprosessen ved offentlige innkjøp et viktig tema.
- Anskaffelsesprosessen må tilrettelegges slik at den blir attraktiv for de seriøse bedriftene. Kommunen må ha eierskap til anskaffelsene, og må legge lista på rett nivå for å få med de seriøse leverandørene. Godt planlagte anskaffelser er nøkkelen, sier Ingebjørg Harto.

Ber om at tilsynspraksisen løftes videre

Tilsynspraksisen må løftes videre. Arbeidstilsynet gjør en viktig jobb i å sikre et seriøst arbeidsliv. En undersøkelse utført av SINTEF viser at 3 av 4 av NHOs medlemsbedrifter er fornøyde med tilsynene.

Bedriftene har ytret et ønske om at disse tilsynene kan vris i en mer veiledende form, hvor det satses mer på samarbeid og dialog enn kontroll.
- Det mener vi kan være positivt for bedriftene. Samtidig får Arbeidstilsynet mer ressurser til å ta de åpenlyst kriminelle aktørene som det er vanskeligere å føre tilsyn på, sier Oppegaard.

NHO forventer at tilsynene prioriterer kontroll av virksomheter med høy risiko for alvorlige lovbrudd. Seriøse bedrifter som over tid viser god etterlevelse av regelverket, bør kontrolleres sjeldnere.

NHO har nylig lansert en ny nettside der forventningene til statlige tilsyn er presentert.

Positive til lærlingeklausulen

Regjeringen har i forbindelse med arbeidet med offentlige anskaffelser foreslått at det blir krav til bedrifter om å ha lærlinger, noe NHO er positive til.

Les mer om det her