Toppnavn til årets konferanse

Næringslivets Sikkerhetsråd melder at Richard Alan Clarke er blant foredragsholderne til Sikkerhetskonferansen 2014. Han har jobbet som leder for Counter-terrorism Security Group, National Coordinator for Security og vært presidentens rådgiver for Cybersecurity. I tillegg kommer en rekke norske toppnavn.

Publisert 14.08.14

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Sikkerhetskonferansen 2014 går av stabelen 23. og 24. september på Thon Hotel Opera i Oslo.

Første konferansedag handler om informasjonssikkerhet, med presentasjon av hovedfunnene i Mørketallsundersøkelsen 2014. Her legges det særlig vekt på grunnleggende tiltak for hva virksomhetene kan gjøre for å beskytte seg bedre.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpner konferansen. Janne Hagen, forsker og leder av Næringslivets Sikkerhetsråds (NSR) informasjonssikkerhetsutvalg vil så presentere hovedfunnene i Mørketallsundersøkelsen 2014. Funnene vil bli kommentert av NHO-sjef Kristin Skogen Lund, adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, Kjetil Nilsen, direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Resten av dagen blir viet foredrag om informasjonssikkerhet og datakriminalitet. Noen av temaene er: Case - hva ville gjort forskjellen? Med blant annet Roar Thon, Risikostyring og strategisk kommunikasjon i toppledergrupper, med blant annet Sverre Disen og Overvåkning av nettet, med Richard Alan Clarke.

Dag to av konferansen som er rettet mot internasjonal sikkerhet og økonomisk kriminalitet kommer politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Første del handler om bedre samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet og internasjonal sikkerhet. Innen arbeidsmarkedskriminalitet vil Kripos fortelle om arbeidet med å få en felles beskrivelse av situasjonen. Innenfor internasjonal sikkerhet vil vi blant annet få høre om samvirke med de norske utenriksstasjonene, om internasjonal samhandling, og hva gjør du i gissel- og kidnappingssituasjoner. Leder av forhandlergruppen i Oslo politidistrikt vil informere om dette temaet. Det er første gang representanter fra forhandlergruppen holder innlegg på en åpen konferanse.

Kontaktperson: Arne Røed Simonsen, senior rådgiver i Næringslivets Sikkkerhetsråd, telefon 934 18 961.