Veileder i terrorsikring

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har gitt ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger.

Den reviderte veilederen har fått et kortere, mer presist navn: «Terrorsikring». (Illustrasjonsfoto: Arne Røed Simonsen/NSR)

Publisert 25.11.15

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

«Terrorsikring: Veileder i sikkerhets- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger» er et samarbeidsprosjekt mellom NSM, PST og POD som først kom ut i 2011.

Målgruppen for denne veilederen er hovedsakelig de private og offentlige virksomhetene som ligger utenfor sivilt beredskapssystem (SBS). Dette kan være alt fra skoler, kjøpesentre, bedrifter, produksjonsanlegg, kontorfellesskap – nær sagt alle som kan bli utsatt for terror eller pågående livstruende vold.

Veilederen «Terrorsikring» er først og fremst hjelp til selvhjelp. Man vil alltid være alene om å håndtere en terrorhandling de første minuttene. Et godt beredskapssystem hos virksomhetene selv vil kunne ikke bare bedre sikkerhetsbevisstheten. Den vil også bedre evnen til å håndtere endringer i trusselsituasjonen.