Virksomhet i Sør-Korea krever beredskapsplaner

Norske selskaper med personell i Sør-Korea må ha solide og etablerte beredskapsplaner, inkludert planer for evakuering, anbefaler Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

#205

Anders Rimstad, utvalgsleder i Næringslivets Sikkerhetsråd (Foto: Arne Røed Simonsen)

Publisert 29.09.17

Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Spenningen på den koreanske halvøya er høyere enn på flere år, og forsterkes ytterligere av sterk retorikk fra regjeringen i henholdsvis Nord-Korea og USA.

Anders H. Rimstad er leder av NSRs ekspertutvalg Sikkerhet internasjonalt og sikkerhetsrådgiver i Statoil ASA. I en artikkel på NSRs nettside anbefaler han bedriftene å ha slik planer for å minimere eksponeringen ved en eventuell konflikt. Blant annet planer for å redusere antall reisende inn til landet, forflytninger innenlands og konkrete evakueringsplaner.

- Konkrete planer for samleplasser og kommunikasjon er vesentlig – da en hurtig eskalerende konflikt kan medføre bortfall av kommunikasjon, skriver Rimstad.

Planene bør være skalerbare, kvalitetssikret og testet.

- Lokalt i landet, bør selskapene påse at informasjon tilflyter de ansatte jevnlig – og at selskapets vurderinger er kjent for den enkelte ansatte. Personlige forberedelser for en beredskapssituasjon bør etableres, så som nødrasjoner av mat og vann, skriver Rimstad videre.

Selskaper bør vurdere situasjonen fortløpende, og ha gjennomført konsekvensanalyser av innvirkninger på lokal virksomhet og prosjekter.

NSR anbefaler også norske ansatte å registrere sitt opphold på Utenriksdepartementets hjemmesider:

reiseregistrering.no