mann med hjelm

Skatter og avgifter

Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskaping. Systemet må være tilpasset den internasjonale utviklingen. Over tid tåler ikke norske bedrifter høyere skatter og avgifter enn bedrifter i våre naboland.

Nyheter

 • Glad for at Skatteetaten snudde

  - Det er en svært god nyhet for alle opplæringskontorene at Skatteetaten nå har snudd og ser at de har tatt feil i spørsmålet om momskompensasjon for opplæringskontorene, sier NHO-advokat Maj Hines Grape.

  26. september 2016
 • Når skatten får feil lukt og feil farge

  - Det finnes som kjent ikke piller for møkkete vann. Derfor kan avgiftssystemet være ett av flere elementer for å stimulere til og premiere miljø- og klimavennlig atferd, skriver Ingebjørg Harto i NHO.

  20. juli 2016
 • Feige eller visjonære politikere

  Ingen tør å foreslå økt boligbeskatning fordi de vil tape neste valg, slås fast som en sannhet. Hva om noen modige politikere med innflytelse faktisk testet det ut, skriver Ingebjørg Harto.

  17. oktober 2016
 • Det kommer nye regler om moms ved import

  Fra årsskiftet må alle mva-registrerte virksomheter selv oppgi merverdiavgift ved import. Det gjøres på ny «Skattemelding for merverdiavgift».

  13. september 2016
 • Låneinnstramninger adresserer ikke skatt

  NHO-direktør Ingebjørg Harto mener Finanstilsynets lånedempende tiltak ikke adresserer det viktigste: behovet for å flytte beskatningen fra arbeid og produksjon til bolig.

  8. september 2016

Publikasjoner

 • Synspunkter på bilavgiftssystemet

  NHO vil ha bil- og drivstoffavgifter som stimulerer til kjøp og bruk av biler og drivstoff med mindre utslipp av klimagasser, ifølge en rapport om bilavgiftssystemet.

  1. juni 2015
 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013
 • Privat eierskapsberetning 2012

  NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012. Beretningen er utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag av NHO og Norges Rederiforbund.

  2. mai 2012

Kontakt

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167
Michael Riis Jacobsen

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

michael.riis.jacobsen@nho.no
Telefon
23088159
Maj Hines Grape

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines.grape@nho.no
Telefon
23088158