- Vekt på fjerning av skatt på arbeidende kapital positivt signal

- Statsministerens ønske om å fjerne skatten på arbeidende kapital er i tråd med våre hovedprioriteringer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund

- Vi er opptatt av å fjerne den skatten som er mest negativ for arbeidsplassene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. (Foto: Martin Slottemo Lyngstad, NHO)

Publisert 08.03.17

Skatter og avgifter

Formuesskatten ligger an til å bli debattema på Høyres landsmøte denne uken. I Dagens Næringsliv i dag sier Erna Solberg at hun ikke vil fjerne formuesskatten helt, men nøye seg med å ta vekk skatten på arbeidende kapital:

- Vi vil ta vekk den skadelige delen av formuesskatten, skatt på arbeidende kapital. Det er denne skatten som er negativ for bedriftene og dermed negativ for norsk økonomi, sier hun.

Negativ for arbeidsplasser

Dette er helt i tråd med hva NHO har lagt vekt på i lengre tid, ifølge Skogen Lund:

- Vi er opptatt av å fjerne den skatten som er mest negativ for arbeidsplassene. Skatten på arbeidende kapital er grunnleggende uheldig for verdiskaping i hele landet.

Arbeidende kapital er definert av stortingsflertallet, gjennom skatteforliket i fjor, som aksjer, næringseiendom og driftsmidler.

Ett av Erna Solbergs argumenter er at også de rikeste skal betale skatt. Skogen Lund er enig. Hun understreker at det heller aldri har vært NHOs ønske at noen skal bli nullskatteytere.

Stortingsflertall

NHO-sjefen roser også KrF-leder Knut Arild Hareide, som også har vært tydelig på ønsket om å fjerne denne skatteformen. Til sammen er det flertall på Stortinget, med regjeringspartiene og støttepartiene, for å fjerne skatten på arbeidende kapital.

- Vi ser gjerne at de starter nedtrappingen allerede i Revidert denne våren, først og fremst gjennom å senke satsen.

Skogen Lund har, i forbindelse med NHOs innspill til neste års statsbudsjett, også bedt regjeringen om et bredt sammensatt utvalg for å utrede en omlegging av dagens formuesskatt, kommunale eiendomsskatt og bolig- og fritidsboligbeskatning.