- Formuesskatten må reduseres for å bevare arbeidsplasser

Vi trenger å beholde mer penger i bedriftene for å bygge arbeidsplassene mer fremtidsrettet, sier NHOs president Tore Ulstein.

- Formuesskatten må fjernes for å bevare arbeidsplasser

Publisert 10.06.15

Skatter og avgifter

NHOs økonomibarometer viser at vi går mer krevende tider i møte, med blant annet økt arbeidsledighet.

Det handler om arbeidsplasser

For å møte utfordringene må det iverksettes konkrete tiltak, mener Tore Ulstein, president i NHO.

– Det er kanskje tiltak som vil verne om privat norsk eierskap som  er det viktigste i det korte bildet. Og da tenker jeg først og fremst på formuesskatt.

Han er helt klart på at det er en sammenheng mellom arbeidsplasser og formuesskatt. 

– Det handler om å bevare arbeidsplasser og å bygge mer fremtidsretta arbeidsplasser. Da trenger vi å beholde mer av pengene i bedriftene for å kunne gjøre de investeringene som skal til for å være der når markedet kommer opp igjen.    

To tidsakser

Ulstein tror vi må tenke i to tidsakser. 

- Det ene er det korte bildet med kostnadskutt og dermed også mannskapsreduksjoner. Men så må vi evne å se gjennom nedgangen. Da trenger vi midler, beholde mer midler, i bedriftene for å bygge trygge arbeidsplasser for fremtiden. Da må vi få beholde mer av pengene, å få redusert formuesskatt er tingen.  

– Noen i regjeringen ønsker fortsatt reduksjon i formuesskatten. Men  blant annet Arbeiderpartiet ønsker kanskje ikke gå i den retningen.

– Ja, det vi ser, og det vi er skuffet over at ikke Arbeidspartet skjønner mer av viktigheten av norsk privat eierskap med tanke på norske arbeidsplasser. Vi håper og tror de våkner og skjønner viktigheten av privat norsk eierskap, og dermed blir med på å støtte et bortfall av formuesskatten.

– Hva med alle arbeidstakerne?

– Dette handler om arbeidsplasser rundt om i Norges land. Mange arbeidsplasser forsvinner nå. Da er det viktig å se på tiltak som kan redusere effekten av dette, og enda viktigere sørge for at dette ikke setter seg.