NHO-PRESIDENTEN

- Formuesskatt første prioritet

Fjerning av formuesskatten må ha første prioritet for regjeringen, mener NHO-president Tore Ulstein. Han roser Ap-representant Lisbeth Berg-Hansen for å ville se på innretningen.

For NHO-president Tore Ulstein har fjerning av formuesskatten førsteprioritet.

Publisert 18.07.14

Skatter og avgifter

I et innlegg i Dagens Næringsliv i dag viser Ulstein til oppslag med oppdrettseier og stortingsrepresentant Berg-Hansen i samme avis for et par uker siden. Der tok hun til orde for å se på måten formuesskatten er innrettet på. Hun presenterte ikke noe ferdig forslag, men ønsket å bruke skatt til å stimulere til investeringer i bedrifter. Lørdag fulgte hun opp med å peke på behovet for en skatteordning som fremmer gründerskap og vekst.

Frp og Høyre har varslet at det kommer lettelser i statsbudsjettet til høsten.

- At en sentral politiker fra Arbeiderpartiet nå tar til orde for å få en grundig debatt om formuesskatten, setter vi pris på. Vi skal også følge opp om regjeringspartiene holder sine løfter, sier Ulstein.

- For NHO har fjerning av formuesskatten første prioritet. Det vil stimulere til økt verdiskaping gjennom å hindre at bedriftene dreneres for kapital. Den bør i stedet brukes til å videreutvikle robuste bedrifter. På den måten blir de i stand til å møte fremtidige utfordringer i en stadig tøffere konkurranse.

- Å stimulere til økt verdiskaping er å styrke finansiering av velferd, understreker NHO-presidenten.