EIENDOMSSKATT

- Godt levert

Produksjonsutstyr og -installasjoner skal ikke lenger inngå i grunnlaget for eiendomsskatt. -Godt levert, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Publisert 18.06.15

Skatter og avgifter

Regjeringen har i dag sendt ut et høringsnotat med to alternative forslag som begge vil bety at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal undergis eiendomsskatt.

- Dette innebærer at eiendomsskatt vil være en skatt på det det er ment å være, nemlig på tomter og bygninger, sier Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

Produksjonsutstyr og -installasjoner skal ikke lenger inngå i grunnlaget for eiendomsskatt. Reglene vil også bli enklere, og det er grunn til å tro at det vil bli langt færre klager og rettssaker.

NHO-ønske lenge

- Det er bra at det endelig kommer noe fra regjeringen om dette, og det som kommer er både mer og grundigere enn hva som ble lovet på Sundvollen. Vi har ventet lenge på et klarere regelverk som sikrer bedriftene bedre forutsigbarhet når det gjelder eiendomsskatt. Den forrige regjeringen lovet først, men snudde så tvert om og ville ikke gjøre noe likevel.

- Nå skal vi behandle saken grundig internt, men vi må kunne si at det er en gledens dag for alle de som er opptatt av bedre skatteregler for næringsvirksomhet. Dette er et viktig element i den større omleggingen av skattesystemet som må til for å øke investeringene i Norge, avslutter Brubakk.

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Mobil
93046833